Antonius

Full text search

Antonius – teljes nevén Marcus ~ (Kr.e. 82–30), római államférfi, Shakespeare két tragédiájában is szerepet játszik. A Julius Caesarban Caesar híve; annak meggyilkolása után barátságos képet mutatott az összeesküvőknek, s így Brutus1tól engedélyt kapott, hogy a temetésen beszédet mondjon. Szónoklatával, amely a pszichológiai hatáskeltés és a demagógia zseniális remeke, megfordította a római nép hangulatát, s a köztársaság híveinek menekülnie kellett. Akik maradtak, azokat ~ Octaviusszal egyetértésben proskripció útján tette ártalmatlanná, ennek áldozata lett Cicero és Portia, Brutus felesége is. Utóbb ~ hadat szervezett, és a görög földre menekült összeesküvők seregeit szétverte Philippinél. – Ez az ~ szép férfi, könnyed és élvhajhász alkat, nincsenek erkölcsi skrupulusai. A döntő pillanatokban derül ki róla, hogy kiváló szónok, céltudatos politikus és született stratéga; Brutus vereségének egyik oka, hogy nem ismerte fel benne a veszélyes ellenfelet. – Vagy tíz évvel utóbb, már az Antonius és Kleopátra hőseként ~ az élvvágyat és szenvedélyt engedte felülkerekedni jellemében: az egyiptomi királynő szerelme erősebb lett, mint az ő politikai becsvágya. Egyszer még megpróbált kitörni az igézetből, felújította a szövetséget veszélyes vetélytársával, Octaviussal, s ennek zálogául húgát, Octaviát feleségül vette. Az érzékek rabláncát azonban képtelen volt végleg elszakítani, hamarosan visszatért Kleopátrához; a végső leszámolás Octaviusszal immár elkerülhetetlenné vált. Szeretője ráerőltette, hogy tengeren ütközzenek meg az ellenféllel. A döntő actiumi csatában a királynő hajója megfutott, mire az egyiptomi hajóhad jórésze megadta magát. A vesztett ütközetből visszatérve ~ haragjában árulással vádolta és eltaszította magától a királynőt. Kleopátra öngyilkossága álhírével akarta kedvese indulatait csitítani, de csak azt érte el, hogy ~, mindennel leszámolva, kardjába dőlt. – E darabban ~nak mint államférfinak a tartása semmivé lesz, akaratereje szétmállik, és sajátos módon mégis hőssé emelkedik. Mindent felad, mindent kockára tesz a hatalmas szenvedélyért, és mindent el is veszít, még az életét is, csak méltóságát és a nézők rokonszenvét nem.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages