Rabbi Gabriel

Full text search

Rabbi Gabriel – tkp. Gabriel Oppenheimer van Straaten, a címszereplő nagybátyja Feuchtwanger Jud Süss ('S. zsidó') c. történelmi regényében. Holland állampolgárságot szerzett; családja más tagjaitól eltérőleg nem az üzlet, hanem az írások, a Kabbala és a zsidó misztika foglalkoztatták. Rejtett helyen kis birtokot vett Württenbergben, s ott nevelte Süss természetes leányát, Naemit, de gyakran tűnt el hosszabb időkre, útjait s tetteit titkok övezték. Unokaöccsének törekvéseit és életmódját súlyosan helytelenítette, hiszen hatalom és vagyon mind hiábavalóság az Örökkévaló előtt; ám megrovását ritkán formálta szavakká, csak egész komor, szemrehányó lényével sugározta. Utolsó perceiben ~ mégis melléje állt, majd a megcsúfolt holttestet megszerezte és illő zsidó temetést rendezett neki. – A regény három fontos zsidó alakja a keresztény környezetben való zsidó magatartás három lehetséges változatát illusztrálja. A címszereplőben megtestesülő, sok szempontból felemás asszimilációs törekvést és az Isaak Landauer vallotta titkos hatalombirtoklást ~ egyként elutasítja, és kizárólag a zsidó lelkiséget és a belső függetlenedést tartja járható útnak. Bár az író nem mutatja egyik elvet sem mint egyedül célravezetőt, a ~ alakjából sugárzó méltóság és erkölcsi fölény elárulja, melyikhez vonzódik a leginkább.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me