Bar-Kochba

Full text search

Bar-Kochba A név jelentése: »csillag fia«, és eredete Bálám jövendölése Izráelről (4Móz 24,17), mely szerint »csillag jön fel Jákóbból«.
A zsidó nép ókori történelmének utolsó szabadságharcosa. Felkelésének előzménye Hadrianus császár zsarnoksága, aki Jeruzsálemet katonai kolóniává kívánta átalakítani, ennek egyik következményeként a templomból Jupiter-szentély lett volna. A zsidóság jogait megcsonkította, megtiltotta például a körülmetélkedést is.
A felkelés Kr. u. 132-ben robbant ki, vezetője eredeti nevén Simon bar Koziba, aki amikor a felkelés élére állt, felvette a Bar-Kochba messiási címet.
A mozgalom kezdetben gerillajellegű volt, majd a harcok megindulása után is kerülték egy ideig a nyílt csatákat. A felkelés központja Júdeában volt, gyakorlatilag csatlakozott azonban hozzá az egész ország, még a samaritánusok is. A zsidó háború korával ellentétben most egy egységes nép lépett fel a rómaiak ellen. Még az írástudók is mellette állottak, csak közvetlenül Béther megszállása előtt lett feszült a helyzet Bar-Kochba és az írástudók között. A szabadságharc az első időkben - bár rettentő veszteségek árán - diadalmas volt. Bar-Kochba felszabadította Jeruzsálemet, már pénzt is veretett. Azonban a rómaiak újabb erősítést tudtak küldeni. Julius Severus hadvezérsége alatt végül már 12-13 légió harcolt, több, mint egykor a zsidó háborúban. Így a felkelés ügye leáldozott, Bar-Kochba visszaszorult Béther várába, mely a harc központja, most pedig utolsó bástyája volt. A város ostrománál maga Bar-Kochba is életét vesztette, Kr. u. 135-ben. A megtorlás rettenetes volt: 50 erődítményt romboltak le, 585 jelentősebb falut pusztítottak el, a harcokban mintegy 580 ezer zsidó pusztult el - és ebben nincsenek az éhség és járványok áldozatai.
A szabadságharc leverése után Hadrianus megvalósíthatta tervét: Jeruzsálem új neve Aelia Capitolina lett, ahova zsidóknak halálbüntetés terhe mellett tilos volt belépniük.
HP

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me