Izmael

Full text search

Izmael H. jismac'él. Személynév, melynek jelentése: »Isten meghallgat« (1Móz 16,11). A B-ban több Izmael nevű férfiról olvasunk.
1. Ábrahámnak HÁGÁRtól, az egyiptomi szolgálótól született fia. 86 éves volt Ábrahám és 10 éve élt már Kánaán földjén, amikor Izmael született (1Móz 16,1-16). A körülmetélés elrendelésekor és végrehajtásakor 13 éves volt Izmael (1Móz 17,23-26). Izsák megszületése után a maga meggondolatlansága és Sára féltékenysége miatt anyjával együtt el kellett hagynia Ábrahám házát. 14-15 éves volt ekkor. A pusztában növekedett fel, ahol Isten csodálatosan gondoskodott róla. Az anyja Egyiptomból szerzett feleséget neki (1Móz 21,9-21). Isten ígérete szerint (1Móz 17,20) tizenkét fejedelem atyja lett (1Móz 25,12-18), de volt lánya is, akit Ézsau vett feleségül (1Móz 28,9; 36,10). Izsákkal együtt temette el atyját, Ábrahámot (1Móz 25,9) a makpélai barlangban. 132 éves korában halt meg (1Móz 25,17).
Józsefet izmaelita kereskedők vásárolták meg és vitték Egyiptomba (1Móz 37,25kk). A Zsolt 83,7 Izráel ellenségeként említi őket.
Izmael és Izsák egymáshoz való viszonyának elemzésével óvja Pál a galatákat a törvényhez való visszatéréstől. Szerinte Izmael a törvényhez kötődőket példázza - rabszolgától született s így ki van zárva az örökségből -, akik nem örökölhetik Isten országát (Gal 4,21-31).
2. Jónátánnak, Saul fiának, Dávid barátjának a leszármazottai között volt egy Izmael nevű férfi. Ácél hat fia közül a harmadikat hívták így (1Krón 8,38; 9,44).
3. Jósáfát király a polgári ügyekben eljáró legfőbb bíróvá azt a Zebadjáhút tette, akinek atyját Izmaelnek hívták (2Krón 19,11).
4. Az Izmael nevet viselte az egyik testőrparancsnok Ataljá törvénytelen uralkodása idején. Jójádá főpap bizalmasaként részt vett Ataljá megbuktatásában, ill. meggyilkolásában és Jóás királlyá tételében (2Krón 23,1-15).
5. Izmael, Netanjá fia, Elisámá unokája a júdeai királyi családból származott.
Nebukadneccar babiloni király Jeruzsálem elfoglalása után Gedalját tette Júda helytartójává. Izmael Baalisz ammóni király felbujtására tíz emberével Micpában meggyilkolta Gedalját, az őt elfogadó júdeaiak egy részét és a körötte lévő babiloni harcosokat is. Gedaljá leányait és a megmaradt népet foglyul ejtette és ezekkel együtt az ammóniakhoz akart menekülni. Jóhánán azonban - a megmenekült júdeai főemberek egyike - barátaival és hűséges embereivel megtámadta Izmaelt. Kiszabadította azokat, akiket Izmael magával hurcolt Micpából. Izmaelnek azonban nyolc emberével sikerült az ammóniakhoz menekülnie (2Kir 25,22-26; Jer 40,13-41,18). Izmael tette következményeként Júda maradéka Egyiptomba menekült - magával hurcolva Jeremiás prófétát is - és soha többé nem tért vissza hazájába.
6. Izmael egy volt azon papok közül - Pashúr fia -, akik a fogságból való hazatérés után idegen feleséget vettek, de Ezsdrás buzdítására asszonyaikat elbocsátották (Ezsd 10,22).
KI

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages