Kánonalkotás

Full text search

Kánonalkotás A kánonalkotás az egyházban meghatározott célból és meghatározott szempontok szerint végzett válogatási folyamat, melynek során a használatban lévő iratok sokaságából kiválogatják és a meghatározott célra összeállítják a kánonikus iratok gyűjteményét.
A kánonalkotás általában kettős célú: a) valamilyen pozitív cél érdekében történik; b) valami ellen való védekezés érdekében történik. Az előbbire példa a Zsoltárok könyvének összeállítása és kánonizálása kultikus felhasználásra való tekintettel. Ugyanilyen célból őrizték és gyűjtötték össze a páli leveleket és az evangéliumokat.
Sokkal döntőbb jelentőségű azonban a kánonalkotás megindulásában a védekezés célja. Sok kutató szerint az ÓSZ kánonizálásának egyik oka a nagyszámú apokaliptikus irodalom kialakulása a hellénizmus korában, s szükségessé vált a veszedelmes irodalom elkülönítése a valóban hitelt érdemlő könyvektől. Az ÓSZ-i kánon végleges lezárása a jamniai zsinaton Kr. u. 100-ban szintén a rohamosan terjeszkedő keresztyénség elleni védekezéssel magyarázható. Azért zárták le a kijelentés korát Ezsdrás korával, hogy ezáltal az ÚSZ-i korral való kontinuitást megtörjék. Egyébként szinte érthetetlen, hogy az egyébként oly fontos makkabeusi kort miért zárták ki az üdvtörténet korszakából.
Az ÚSZ-i kánon kialakulását szintén az eretnekségek ellen való védekezés magyarázza. Az első komoly támadás, amely a keresztyénséget a kánonalkotásra kényszerítette, a GNÓZIS irányából érkezett. Személy szerint Markion volt az, akinek kánonalkotó tevékenysége kikényszerítette a keresztyén egyház kánonának megalkotását. Markion a kis-ázsiai Szinopéban volt hajótulajdonos. Keresztyén lett, majd Rómába ment, ahol 144-ben eretnekség miatt kiátkozták. Ekkor alapította meg a maga egyházát és ehhez alkotta meg a Lk-ból és 10 páli levélből a maga kánonát. Tanai a páli tanítás egyoldalú, hamis értelmezése. Elveti az ÓSZ-et és az ÓSZ Istenét. A helyes keresztyén hagyományt egyedül Pál képviselte, s az apostolok is eltértek az »igazi« tantól.
A Markionnal szembeni védekezésképpen az egyház helyreállította a négy evangélium tekintélyét, és hangsúlyozta az apostoli hagyományból származó iratok fontosságát.
VG

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages