Nagytanács

Full text search

Nagytanács A zsidóság legmagasabb kormányzó és bírói testülete a babiloni fogság utáni korban. A Nagytanács kifejezés a g. szünedrion (= gyűlés; vö. Mt 26,59; ApCsel 4,15) fordítása, amelyet arámosan szanhedrin-nek neveztek. Más elnevezései: gerouszia (ApCsel 5,21), preszbüterion (= vének tanácsa, Lk 22,66; ApCsel 22,5).
Az ÚSZ-ben többször említett Nagytanács eredete kétségtelenül arra a tanácsadó és kormányzó testületre nyúlik vissza, amelyet Johannesz Hürkánosz (Kr. e. 160-143) zsidó főpap állított fel tekintélyes férfiakból maga mellé segítségül (1Makk 12,6: »gerouszia«) Ez a testület viszont nem csupán nevében, hanem tevékenységében is közvetlen folytatója ama »vének tanácsa« (vö. Ezsd 5,9; 6,7; 10,8) elnevezésű testületnek, amely a perzsa korban a zsidóság belügyeit intézte.
A Nagytanács, a mózesi hagyományt utánozva, 71 tagból állott (vö. 2Móz 24,1.9; 4Móz 11,16: Mózes és a hetven vén; vezetője a mindenkori főpap volt, ApCsel 23,5). Az ÚSZ-i korban ez a hetvenes létszám három csoportra tagolódott: a) a vének (a nem papi származású zsidó arisztokrácia soraiból), b) a főpapok (a négy nagy főpapi család tagjai, akik közül választották a főpapokat, és a hivatalban nem lévő, valamikori főpapok), c) az írástudók (legtöbbször a farizeus pártból; vö. ApCsel 4,5.6; Mt 16,21). A tanácskozóhely a templom belső udvarában volt, az ún. »qváderkőcsarnokban«, Jézus kihallgatásának a története szerint azonban sürgős esetekben a főpap palotájában is összegyűlhettek (Mt 26,57kk; Mk 14,53kk).
A Nagytanács illetékességi területe a mindenkori politikai hatalom függvényében alakult. A perzsa korban teljes körű joggal intézhette a zsidóság belső ügyeit (Ezsd 7,25k). A Makkabeusok, s különösen Nagy Heródes idején azonban nem lehetett nagy a hatalma. A római prokurátorok idején teljes hatalmat kaptak a zsidóság vallásos életének kérdéseiben, a polgári élet kérdéseiben viszont nagymértékben korlátozták illetékességi körüket. Megoszlik a kutatók véleménye abban a kérdésben, hogy a Nagytanács hozhatott-e halálos ítéletet és végrehajthatta-e azt. Jn 18,31 szerint ez a joga már nem volt meg a Nagytanácsnak, viszont István megkövezése (ApCsel 7,56) azt mutatja, hogy gyakorlatilag büntetlenül átléphette a Nagytanács a rómaiak által felállított korlátokat.
Vallási ügyekben annyiban nőtt a Nagytanács illetékességi területe, hogy a diaszpórában élő zsidóság számára is legfelsőbb döntőfórum volt (ApCsel 9,1k: Damaszkusz).
A Nagytanács tevékenységét a rómaiak Kr. u. 70-ben, Jeruzsálem lerombolásakor, megszüntették.
Az ÚSZ-ben név szerint is megemlítik a Nagytanács következő tagjait: Gamáliél (ApCsel 5,34), Nikodémus (Jn 3,1; 7,50), Arimátiai József (Mk 15,43; Lk 23,50).
VG

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me