Titusz

Full text search

Titusz Pál apostol munkatársa, akinek származásáról csak annyit tudunk, hogy nem zsidó születésű. Úgy tűnik, hogy már az első missziói úton az apostollal volt, mert a Gal 2,1.3 szerint Pál az apostoli zsinatra már magával vitte Jeruzsálembe - ebből arra is következtethetünk, hogy a pogánykeresztyének egyik vezető személyisége lehetett. Az apostol külön kiemeli, hogy Jeruzsálemben sem erőltették körülmetélését. A 3. missziói úton komoly küldetése volt az apostol és a korinthusi gyülekezet közötti nézeteltérések megszüntetése. Pál maga is tartott attól, hogy ez nem fog sikerülni (2Kor 2,13; 12,18). Titusz azonban reménységen felül eredménnyel végzett ezzel a küldetéssel (2Kor 7,6; 7,13-14). Sőt amikor a korinthusiak adakozását kérte és intézte, azok erejükön felül adakoztak, annyira, hogy Titusz maga is meglepődött (2Kor 8,6.23).
Titusz nevét még a 2Tim 4,10 említi (azt ugyanis, hogy Titusz Dalmáciába ment), ill. neki szól a levél címzése (1,4), mely mint az apostol igaz fiát említi. Feltűnő azonban, hogy az ApCsel egyetlen esetben sem emlékezik meg róla. Ennek igazi okát - mert hiszen az, hogy körülmetéletlen pogánykeresztyén, erre egymagában még nem ok - tulajdonképpen nem tudjuk.
A TITUSZHOZ ÍRT LEVÉL szerint - az apostol fogságát követő időben - a krétai egyház vezetője, akinek az apostol rendelkezése szerint különösen az egyház szervezésében; tisztségviselők kiválasztásában és beállításában, valamint a tévtanítók elleni harcban volt sok feladata. Ezt a történeti helyzetet nem tudjuk jelenlegi ismereteink szerint beilleszteni Pál apostol életének kereteibe.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me