bírák

Full text search

bírák – szabadító hadvezérek (Bír), akik a Józsue halála és a Sámuel fellépése közötti időszakban Izrael népének karizmatikus vezetői voltak. Nevük onnan ered, hogy feltehetőleg a bíráskodás szerepkörét is ellátták, bár erre konkrét utalás csak egy esetben található. A szentírási könyv a hagyomány megszentelte numerussal tizenkettőre teszi a ~ számát, megadja működésük idejét, s olyan benyomást kelt, mintha hatalmuk minden esetben egész Izraelben érezhető lett volna. Az egyes történetekből azonban kiviláglik egyrészt, hogy az egyes ~ fennhatósága csak szűkebb területre, általában egy-két törzsére terjedt ki, másrészt, hogy annak nem voltak sem intézményes keretei, sem életfogytig való időtartama. A ~ közül Otniel, Ehud, Debóra, Gedeon, Jefte és Sámson a legjelentősebbek, a többi hat (Samgár, Tola, Jáir1, Ibsán, Elon és Abdon) csak futó említést kap. A ~ korától a teokratikus hatalmú és prófétai rangú Sámuelig mintegy átmenetet képez Éli, aki még a nép elismert bírája, s már egy személyben főpapja a tekintélyes silói szentélynek.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me