Fáraó

Full text search

Fáraó – az óegyiptomi királyok bibliai megnevezése, amely utóbb az egész európai kultúrkörben általánossá vált. Az egyiptomi per-aa ('nagy ház') kifejezésből ered; ez a címzés csak a Kr.e. XV. századtól lett egyike az egyiptomi király öt hivatalos megnevezésének. A korai bibliai írások, főleg a mózesi könyvek több, nyilvánvalóan különböző uralkodót említenek pusztán ~ként, némi kétséget hagyva, hogy személynévről vagy méltóságnévről van-e szó (nagybetűs írásmód). Ezek: 1. a ~, aki Ábrahámtól jó áron megveszi Sárát háreme számára, majd az isteni büntetést megtapasztalva sietősen visszaadja; 2. a ~, aki József1et főemberévé teszi; 3. a ~, aki a zsidókat rabszolgamunkára kényszeríti építkezésein, és megparancsolja, hogy elsőszülöttjeiket öljék meg; 4. a ~, aki Mózes határozott fellépésére és az isteni fenyegetésre (tíz csapás) kénytelen elengedni a zsidókat fogságukból; 5. a ~, aki a leányát Salamonhoz adja feleségül. Ezek közül az első kettő nyilvánvalóan mondai alak. A zsidók sanyargatójában egyesek II. Ramszeszt (Kr.e. 1290–1224) vélik felismerni, aki nagy építkezéseket folytatott a Nílus deltavidékén, egyebek közt a bibliai szöveg által említett Pitom és Ramszesz városokban. A kivonulás ~jában sokan ugyancsak II. Ramszeszt látják (eltérő indokok alapján), mások viszont ennek utódát, Merneptah-t (1224–1213), jóllehet a múmiáját épségben lelték meg a Királyok Völgyében, holott a bibliai elbeszélés szerint a Vörös-tenger hullámai temették maguk alá seregével együtt. Végül Salamon apósát – immár sokkal behatárolhatóbb időbeli keretek között – Sziamonban, a XXI. dinasztia utolsó előtti uralkodójában (Kr.e. 978–959) sejthetjük. A későbbi királykorban szereplő ~at az írás már tulajdonnevük szerint említi: lásd Sisák, Tirhaka, Nékó. – József és testvérei c. nagy regényében Thomas Mann Ehnaton korára helyezi a cselekményt, és a Józsefet maga mellé emelő ~ban nemes szándékú, felvilágosult humanistát rajzol, aki irtózik a vérontástól, túlságosan bízik a jóság erejében, és ezzel könnyelmű és végzetes kockázatnak teszi ki nagy jelentőségű vallási reformját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages