Heródiás

Full text search

Heródiás – zsidó királyné, a „Nagy” Heródes1 unokája annak Arisztobulosz nevű fiától. Nagybátyjához ment feleségül, aki szintén a Heródes nevet viselte, majd annak beleegyezésével egy másik nagybátyjának, Heródes Antipasz királynak lett az asszonya. Amikor Keresztelő János nyíltan megrótta a királyt e frivol ügyletért, s Antipasz ezért börtönbe vetette, a becsvágyó nő nem nyugodott, amíg el nem érte a próféta kivégzését (lásd Salome1), tudta ugyanis, hogy férje igazában tiszteli a szent embert, s attól tartott, hogy előbb-utóbb hallgat a szavára, s őt is eltaszítja, ahogy az ő kedvéért ellökte első feleségét. – A későbbi hagyományban ~ alakja egybeolvadt a lányáéval, sok képzőművészeti alkotás őt mutatja, mint aki a szent levágott fejét hordozza. A zenében Massenet operájának címszereplője; e műben, amely Flaubert egy novellájára alapoz, ~ azért végezteti ki a prófétát, mert az beleszeretett lányába, Saloméba, ő pedig meg akarja akadályozni a nászt. Az ugyancsak Heródiás c. Hindemith-balettben és Richard Strauss Salome c. operájában már a bibliai elbeszélésnek megfelelő karaktert találjuk. [IV. B2]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages