Mária Magdolna

Full text search

Mária Magdolna – (evangéliumok) egyike az asszonyoknak, akik gyakran kísérték Jézust és az apostolokat, és „vagyonukkal szolgálának neki”. A Magdolna (Magdalena) névelem melléknév, amely utóbb önálló női név lett, tkp. Magdala városából valót jelent. Valaha Jézus hét ördögöt űzött ki ~ból. ~ ott állt a keresztfa tövében, ő ment elsőként a sírhoz húsvét vasárnap hajnalán, s neki jelent meg először a feltámadt Jézus. – A bibliai tényektől függetlenedett köztudatban ~ bűnbánó nő, a képzőművészeti ábrázolásokon fedetlen mellét lehulló haja takarja el, előtte koponya és feszület a vezeklés jeleként, kezében olajostégelyt tart. Ezek a mozzanatok elárulják, hogy a késői hagyomány ~t azonosította azzal a meg nem nevezett parázna asszonnyal, aki Simon5 lakomáján könnyeivel öntözte és olajjal kente Jézus lábait, s ezért bűnbocsánatot nyert. Ezt a tévedést nyilván egy névazonosság segítette elő, a betániai Mária2 ugyanis hasonlóképp kente meg Jézust saját házában. A bűnbánó ~ legendája Itáliában alakult ki a középkorban a vezeklő és kolduló rendek szellemi hatására. Jacobus de Voragine Legenda Aurea c. középkori gyűjteménye szerint ~ János1 elhagyott menyasszonya volt; a zsidók utóbb Mártával és Lázár1ral együtt kormány nélküli bárkán kitaszították a tengerre, és a lélekvesztő Massiliánál (ma Marseille) ért partot (itt is nyilvánvaló ~ és Mária2 alakjának egybeolvadása). Sok viszontagság után Lázár a város püspöke lett, ~ pedig harminc éven át vezekelt egy barlangban, s imái közben angyalok emelték el a földről. Ereklyéit a szaracénok elől a burgundiai Vézelay apátságába menekítették. A középkorban ~t himnuszok ünnepelték, gyakran mint a kereszt tövében síró asszonyt; a passiójátékoknak is állandó szereplője volt. Goethe Faustjának második részében, a zárójelenet mennyei karában ő a Magna Peccatrix a bűnbánó nők között. Hebbel Mária Magdolna c. drámájának hősnője, Klára a kispolgári erénymánia áldozata: mivel hitvány vőlegénye faképnél hagyta várandós állapotában, csak a halálba menekülhet a szégyen elől. – Mint fentebb láttuk, ~ a vétkeit bánó bűnös nő képi megjelenítője lett, s így látható Piero di Cosimo, Tiziano, Tintoretto, Van Dyck, El Greco, Gentileschi, Giordano stb. festményein. Romano, Tintoretto, El Greco, Vos és Le Brun megfestették (mint láttuk, tévesen) abban a jelenetben is, amikor olajjal öntözi és hajával törli Jézus lábait. Valódi evangéliumi közlésen alapul a vele kapcsolatos másik népszerű képtípus, a „Noli me tangere” ('Ne érints'). Itt a feltámadt Jézus áll mellette, aki váratlanul jelent meg neki (előbb, mint bárki másnak!), s míg ~ önfeledten nyúlna feléje, a Mester tiltóan emeli fel a kezét (Amadeo, Correggio, Dürer, Reni, Ribera, Cano, Jordaens, Rembrandt, Vouet). – ~ címen Bononcini és Massenet írt operát.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me