Ráchel

Full text search

Ráchel – vagy Rákhel, Ráhel ('bárány'), a háráni Lábán szépséges leánya (Ter). Jákob1 eredetileg az ő kedvéért állt Lábán szolgálatába, ám apja becsapta a vőlegényt, és az éj sötétjét kihasználva ~ csúnya nővérével, Leával házasította össze. Jákob ezután elvehette ~t is, ám kedvenc felesége sokáig meddő maradt. Férjének már tíz fia és egy lánya született nővérétől meg nővére és az ő szolgálóitól, mire ő végre megszülte József1et. Amikor Jákob egész családjával felkerekedett, s Lábán tudta nélkül Kánaánba vonult, az üldözésükre indult apát ~ szerelte le ravasz cselével. Az új hazában hozta a világra ~ második fiát, Benjámint, de ez a szülés az életébe került. – ~ már Jeremiásnál jelképes alakként lép elő, a népe pusztulását sirató anya ő: „Jajszó hallatik Rámából… Ráchel siratta fiait, és nem akart vigasztaltatni” (31,15), Ráma ugyanis, ahol a babiloni fogságba hurcolandó zsidókat összeterelték, Benjámin törzsi területén fekszik, ~ pedig Benjámin anyja volt. Máté2 evangéliuma e verset a betlehemi gyerekgyilkosságra (lásd Heródes1) vonatkoztatta. Arany Ráchel panasza c. verse is az utóbbi eseményre utal, de egy további allegorikus szinten: a gyermekei holtteste felett zokogó anyán a szabadságharcban elesett fiait gyászoló nemzet értendő. – Az újkori festészetben többen is megfestették a meghitt pillanatot, amikor a Kánaánból menekült ifjú Jákob a kútnál találkozik unokahúgával, s rokoni csókot ad neki, egyben a szerelem is felébred benne (Hugo van der Goes, Raffaello, Palma Vecchio, Veronese, Claude Lorrain). Cortona, Steen és Vouet azt a mozzanatot ábrázolta, amikor ~ egy tevenyergen ül, amelyben apjának féltett és általa ellopott bálványszobrai rejlenek, s havibajára hivatkozik, miáltal a nyereg férfi számára érinthetetlenné válik. [II. B3]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me