Ruben

Full text search

Ruben – vagy Reuben ('íme, fiú') Jákob1 elsőszülött fia Leától (Ter). Anyjának odaadó gyermeke volt, mandragórát vitt neki a mezőről, amelynek révén a hosszabb ideje elhanyagolt Lea visszanyerte férje figyelmét, s újabb fiakat foganhatott. Talán a két feleség közti viszállyal magyarázható az is, hogy Ráchel halála után ~ annak szolgálójával, Bilhával hált, „meggyalázta atyja ágyát”, így kényszerítve őt, hogy végleg Leához térjen vissza. Ez a tette vezetett oda, hogy halála előtt Jákob megtagadta ~tól az elsőszülötti áldást. ~ mentette meg József1et testvérei gyilkos szándékától a javaslattal, hogy inkább adják el őt; jóval később, amikor az általuk föl nem ismert fivér próbaképpen Benjámin kiszolgáltatását követelte tőlük, ~ ajánlotta fel magát túszul helyette. A nevét viselő törzs a Jordántól keletre foglalt területet. – A tizenkét pátriárka testamentuma c. apokrif írásban a neki tulajdonított végrendelet elején ~ a Bilhával kapcsolatos vétkéről szól, s elmondja, hogy Isten ezért sajgó lágyéki fájdalommal büntette őt hét hónapon át, s szinte halálba sorvadt, mígnem atyja könyörgésére az Úr megengesztelődött. Ennek kapcsán fiait és unokáit inti a női csábítás veszélyeire, az asszonyok gonoszságára, és figyelmükbe ajánlja a tisztaságot és a testi dolgokban való mértéktartást. Thomas Mann József és testvérei c. regényében ~t rajzolja a legegyénibb vonásokkal a Lea-fiak közül. Az öles termetű „oszlop-ember” a többiekhez képest némi megértéssel fogadta atyjuk kivételezését József iránt, s bár többször intette öccsét önmérsékletre, végül ő mentette meg a fivérek gyilkos dühétől azzal a javaslattal, hogy inkább egy kiszáradt kútba vessék. Titkon arra készült, hogy majd kihúzza onnan a fiút és hazaviszi az atyához, s ezzel talán jóváteszi szemében Bilhával kapcsolatos vétkét, ám szándékát keresztülhúzta, hogy addigra fivérei már eladták a fiút a midiánita kereskedőknek. [II. C1]

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages