Rut

Full text search

Rut – vagy Ruth ('barátnő') fiatal moabita nő, aki egy Betlehemből oda telepedett zsidó család fiához, Kiljonhoz ment feleségül (Rut). Férje halála után, gyermektelen maradva, elhagyta népét és családját, és elkísérte anyósát, Noémit annak szülőföldjére. Ott anyósa okos tanácsait követve megkedveltette magát egy módos gazdával, néhai férje rokonával, az idős Boázzal, aki (hagyományos rokoni kötelességének is eleget téve) feleségül vette. Így lett ~ idegen nő létére elsőszülött fia, Obed révén Dávid dédanyja s végső soron ősanyja Jézusnak is. – A jól formált elbeszélés királykori eredetű néphagyomány nyomán a fogság után nyerhette el végső formáját. Írásba öntője bizonyos ellenzéki felfogást is nyilvánított ki művével a vegyes házasság ellen drasztikusan küzdő Ezdrás és Nehemiás idejében, hiszen nemcsak a moabita nő hűségét magasztalja, de a mű végén még ~ ősanyját, a kánaánita Támár1t is dicsérőleg említi. – A kedves nőalakot szívesen festették a reneszánsz és a barokk korban Rembrandt s más németalföldi festők, valamint Bassano és Poussin vagy anyósa mellett ballagva (a háttérben Orpa távolodik), vagy Boáz mezején kalászt szedve, vagy Boáz lábánál fekve az éjszakai szérűn. – César Franck oratóriumot írt ~ történetéről. [II. D1]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me