Adónisz

Full text search

Adónisz – halandó ifjú, aki Kinürasz ciprusi király és leánya, Mürrha (vagy Szmürna) vérfertőző öleléséből született. Szépsége miatt Aphrodité beleszeretett, és vele vadászgatott; a féltékeny Arész ezért vadkan alakját öltötte fel, és megölte ~t. (Más monda szerint a vadkan Apollón volt, aki fiának, Erümanthosznak a megvakításáért állt bosszút az istennő szeretőjén.) Az ifjú kihulló véréből kökörcsinek nőttek, lelke pedig az alvilágba szállt alá. Az istennő esdeklésére Zeusz megengedte, hogy ~ minden év harmadát szerelmesével töltse a föld színén, egyharmadában az alvilág foglya legyen, ahol Perszephonét boldogítja szerelmével, a fennmaradó harmaddal pedig maga rendelkezhessék. Később ~ ezt a harmadot is átengedte a szerelem istennőjének. – ~ neve (föníciai adon a. m. 'úr') világosan utal a keleti eredetre, Thammuz, Ozirisz és más istenalakok mintájára az ősszel meghaló és tavasszal újjászülető természetet testesíti meg. – Ovidius Átváltozások c. művében a Venus és ~ szerelméről szóló epizódba illeszti Atalanta történetét is. A halott ~ siratásáról szól Bión egy költeménye s egy Theokritosz-idill (Bión szerint a könnyekből, amelyeket Aphrodité a holtra sebzett ifjú felett sírt, vörös rózsák lettek); az újkorban Marino írt eposzt róla. Shakespeare Venus és Adonis c. elbeszélő költeménye arról szól, hogy a siheder ~ makacsul kitér az istennő heves szerelmi ostroma elől, s végül valósággal belemenekül a végzetes vadkanvadászatba. A tragikus befejezés ellenére a mű hangvétele sok helyütt a szerző vígjátékait idézi. – Egy hellenisztikus szobor római másolatán kívül főleg újkori ábrázolásai ismeretesek ~ nak, Canova, Thorvaldsen és Rodin szobrai, ill. Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Rubens, Poussin, Carracci és Boucher festményei. Ez utóbbiak témái: ~ születése, ill. Venus siratja ~t. Peri és Charpentier operát írt a történetről. VIII C2

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages