amazónok

Full text search

amazónok – mondabeli nemzet, amely a Fekete-tenger északi partvidékén élt, és Arésztől származtatta magát. Csak női harcoltak, ők töltöttek be minden közéleti tisztséget, és királynők uralma alatt éltek. (Mások szerint férfit nem is tűrtek meg országukban; gyermekeiket egy szomszéd nép férfiaitól foganták, de csak a lányokat tartották meg, a fiúkat megölték vagy nemző apjukhoz küldték.) Nevük ókori magyarázat szerint onnan eredt, hogy a harcra kiképzett lányoknak eltávolították (levágták, kiégették vagy elszorították) a jobb mellét, amely a nyíllövésben és dárdavetésben akadályozta volna őket (amadzoi a. m. 'kebeltelenek'). Félelmetes és kíméletlen harcosok voltak, nagy területeket meghódítottak; nevezetes királynőik (Hippolüté, Pentheszileia) többször harcoltak a görögökkel (lásd Héraklész, Thészeusz, Akhilleusz). – Az ~ mondájában a hellén társadalom korábbi, matriarkhális stádiuma tükröződik a későbbi korok képzeteivel ötvöződve. – Az ókorban több mint négyszáz vázafestményen láthatók ~ ok, főképp Héraklésszal vívott harcaikban, továbbá domborműveken (metopék, szarkofágok); Pheidiasz híres szép szobra, a Sebesült amazon római másolatban maradt fenn. Az újkorban a hasonló témájúak közt a legjelesebb Rubens festménye, az Amazónok harca.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me