Antiopé

Full text search

Antiopé1 – a thébai Nükteusz király és Polüxó lánya; Zeusz egy szatír képében elcsábította. Mivel az apa nagy haragra lobbant várandós lánya láttán, ~ Sziküónba menekült, ahol Epópeusz király feleségül vette. Nükteusz szégyenében öngyilkos lett, de halála előtt bátyjára, Lükosz2ra bízta, hogy álljon bosszút. Lükosz feldúlta Sziküónt, megölte Epópeuszt, ~ pedig Thébaiba hurcolta. Közben ~ megszülte ikerfiait, Amphiónt és Zéthoszt, de kénytelen volt kitenni őket a Kithairón hegyére. Lükosz börtönbe zárta, s feleségével, Dirkével egyetértésben kegyetlenül sanyargatta ~t. Ő végül kiszabadult, s a Kithairónon, fiainál talált menedéket, megismertette magát velük, s azok Dirkét egy bika szarvára kötötték (mivel ő ugyanezt a sorsot szánta anyjuknak), s holttestét egy forrásba vetették, Lükoszt pedig megölték. Egy mondaváltozat szerint Dionüszosz utóbb őrületet bocsátott ~ra afölötti haragjában, hogy a fiai megölték az ő hívét, Dirkét. A boldogtalan asszony bebolyongta egész Hellászt; végül találkozott Phókosz2szal, aki tébolyából kigyógyította és feleségül vette. – A monda legtöbb elemét Propertius egy költeménye őrizte meg, amely Euripidésznek egy elveszett ~ tragédiájan alapult. – Zeusz és ~ nászát pompeji falfestmények s Correggio, Tiziano, Tintoretto, Watteau és David festményei ábrázolják; Rembrandt egy rézmetszetén az alvó ~ és a vén szatír képében a lányra leselkedő Zeuszt látjuk. A híres Farnesei bika c. szoborcsoporton, amely Dirké büntetését ábrázolja, ~ alakja is látható. VII C1

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages