Dionüszosz

Full text search

Dionüszosz – a bor, a mámor és a szőlőtermesztés görög istene. Anyja Kadmosz király lánya, Szemelé volt, akit a szerelmes Zeusz látogatott földi halandó alakjában. A féltékeny Héra ármánya folytán a várandós királylány meghalt, a magzatot Zeusz kiemelte testéből, a combján hasított sebbe rejtette, s onnan hozta világra Naxosz (vagy Kréta vagy Külléné) szigetén. Egy monda szerint Héra parancsára a titánok feldarabolták és egy üstben megfőzték a csecsemőt, de Rheia összerakta darabjait s életre támasztotta. Apja Hermész gondjaira bízta a kicsit, az pedig előbb Inó, utóbb meg a nimfák révén neveltette fel. Az ifjú ~ felfedezte a bort s annak mámorító hatását, s kultuszát terjeszteni kezdte; a mámor ígéretével sokakat megnyert, különösen a nőket, ezek a mainaszok vagy bakkhánsnők, mivel ~ a Bakkhosz (valamint a Bromiosz, azaz 'zajos') nevet is viselte. A féktelen orgiákon követői elevenen tépték szét az áldozati állatokat, olykor gyermekeket és felnőtteket is. Az új kultuszt ~ előbb Egyiptomban és Libiában terjesztette el, majd egészen Indiáig hatolt, s onnan tért vissza diadalmasan Thrákiába. Görög földön ellenállásba ütközött, de akik szembeszegültek vele (Lükurgosz3, Orpheusz, Pentheusz), keservesen meglakoltak. Naxosz szigetén ~ feleségül vette a Thészeusz által elhagyott Ariadnét, aki öt fiút szült neki. Amikor már az egész világ meghódolt kultusza előtt, ~ felment az égbe, és az olümposzi istenek között foglalt helyet. – ~ származása (egy isten és halandó gyermeke) nem különb Héraklészénál, sőt egy sor kisebb jelentőségű héroszénál, ami talán annak a jele, hogy viszonylag késői jövevény a görög istenvilágban (lásd még Zagreusz). Tiszteletének féktelen, orgiasztikus vonásai kis-ázsiai eredetre vallanak, s ez a kultusz alighanem a történelmi időkben szivárgott át Hellászba; idővel Rómában is elterjedt a bacchanáliák (kicsapongó Bacchus-ünnepek) formájában; itt az istent ugyanis Bacchus néven ismerték. Athénban az eredetibb termékenység-kultusz őrződött meg a kis és nagy Dionüsziák ünnepségei formájában; ezeken előbb kardalok és szatírjátékok elevenítették meg az isten történetének epizódjait. Ilyen játékokból fejlődött ki a mitikus hősökkel a fennkölt tragédia, az igénytelenebb és szabadosabb falusi ~-ünnepségek alakoskodásaiból pedig a komédia műfaja. – Euripidész Bakkhánsnők c. öregkori tragédiájában ~ a két főszereplő egyike, egy halandó alakját felöltve igyekszik rávenni kultuszára Thébai népét. A makacsul és dölyfösen ellene szegülő Pentheusz királyon szörnyű bosszút áll: annak anyjával és nővéreivel tépeti szét a bakkhanália őrjöngésében. A ~ról szóló legátfogóbb irodalmi mű Nonnosz (V.sz.) 48 énekes eposza, a Dionüsziaka, amely mozgalmas, színes és drámai erejű epizódok sorában rajzolja meg hőse „karrierjét”, hányatott gyermek- és ifjúkorát, majd diadalutját Indiától a görög földig, Athén meghódításáig, mígnem ~ helyet foglal a legtekintélyesebb olümposzi istenek között. – Nagyszámú antik ábrázolás maradt fenn ~ról, sok vázakép (pl. ~ hajója és a delfinek, ~ mainaszokkal), falfestmények és szobrok is, pl. Prxitelésztől a Hermész a csecsemő Dionüszosszal című. Michelangelo szobra a kis Erósszal mutatja. Caravaggio több képen örökítette meg az istent csupasz arcú kamasz alakjában. ~ diadalmenetét jellegzetes kísérőivel, mainaszokkal, szatüroszokkal és Szilénosszal Bellini, Tiziano, Carracci, Poussin, Rubens és Boucher festette meg sok más között. – Az Ariadné-epizód folytán ~ szereplője lett Monteverdi, Benda, Marcello, Massenet és Richard Strauss operáinak. II A3, IX C2, X B2

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages