Héphaisztosz

Full text search

Héphaisztosz – a mesterségek görög istene, Zeusz és Héra fia, de egyes ókori szerzők szerint Héra egyedül foganta és szülte, hogy el ne maradjon férje mögött, aki Athénét nélküle hozta a világra. ~ sántán született, ezért anyja utálkozva lehajította az égből. (Egy másik monda szerint nem ekkor sántult meg, hanem később, amikor Héra és Zeusz egy vitájában anyja pártját fogta, és emiatt Zeusz hajította le, s ő egy teljes napig zuhant, míg Lémnoszon földet ért.) Az első változat szerint a csecsemő a tengerbe zuhant, s ekkor Thetisz és Eurünomé1 vette pártfogásába; tengermélyi barlangjukban fejlesztette ki ~ a kovácstudományát. Anyjának díszes arany trónust küldött, ám amikor az beleült, önműködő bilincsek szorították a székbe. Senki sem tudta kioldani őt, az istenek kénytelenek voltak ~ az Olümposzra invitálni (Dionüszosz ment érte, és ő szamárháton vonult fel); még a legszebb istennőt, Aphroditét is hozzáadták feleségül. ~ sejtette, hogy felesége a daliás hadistennel, Arészszal csalja, ezért finom aranyhálót készített ágyuk fölé, amely az ő távollétében foglyul ejtette a szerelmeskedőket. ~ az isteneket hívta az „in flagranti” tanújául, ám az égiek olthatatlan nevetése a Homérosz Odüsszeiájában leírt jelenet láttán (ez a híres „homéri kacaj”) nemcsak a leleplezett hűtlenkedőknek szólt, hanem a felszarvazott férjnek is. ~ műhelyében, ahol a küklópszok segédkeztek neki, olyan remekek készültek, mint Akhilleusz pajzsa és fegyverzete. Egyesek szerint önműködő fújtatókat és robotokat meg maguktól guruló székeket is készített. A rómaiak Vulcanusnak nevezték, s hitük szerint az Etna mélyén volt ~ műhelye, annak visszfénye és tüze tört ki időnként a hegy ormán; ezért hívják a tűzhányó hegyeket vulkánnak. – Sok vázakép, dombormű maradt fenn az istenségről (ezeken többnyire komikus beállításban látjuk), de szobor alig. Az újkori képek (Tintoretto, Velázquez, Rubens, Van Dyck, Tiepolo, Le Nain) leginkább kovácsműhelyében, küklópszoktól körülvéve, fegyverkészítés közben ábrázolják erőteljes alakját; kontrasztként olykor melléje állították szép felesége alakját. II A3, IV A1

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages