Hérakleidák

Full text search

Hérakleidák – a nagy erejű hős, Héraklész fiai, akik Déianeirától születtek, valamint ezek utódai. Név szerint csak Hülloszt ismerjük a hős eme fiai közül, és számukat sem közli a hagyomány, de oly sokról esik szó, hogy idővel bizonyára a hősnek más nőktől való fiait s más rokonait (lásd Likümniosz) is közéjük számították. Héraklész halála után Eurüsztheusz elűzte őket Tirünszből, majd amikor a ~ Athénban kerestek menedéket, ostrom alá vette a várost, és kiadatásukat követelte; Hüllosz és Iolaosz azonban megverte, nagyanyjuk, Alkméné pedig megölte a zsarnokot. A győzelem Héraklész lányának, Makariának az életébe került. Ezután a ~ lerohanták a Peloponnészoszt, de isteni rendelésre visszavonultak; Hüllosz egy párviadalban halálát lelte (lásd Ekhemosz). A harcot váltakozó szerencsével folytatta fivére, Kleodaiosz, ennek fia, Arisztomakhosz és unokái, Témenosz, Arisztodémosz és Kreszphontész, akik aztán véglegesen elfoglalták s felosztották egymás közt a Peloponnészoszt. - A ~ történetének sorsfordító pillanatát, Eurüsztheusz sikertelen hadjáratát Athén ellen Euripidész Héraklész gyermekei c. tragédiája örökítette meg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages