Hüllosz

Full text search

HülloszHéraklész és Déianeira fia. Anyjával nevelkedett, mivel apja szüntelenül kalandjai után járt vagy vétkei engeszteléséül szolgált valahol. Eurisztheusz őt is elűzte anyjával együtt Tirünszből, s ők Trakhiszban, Kéüx királynál találtak menedéket. ~ kamaszfővel találkozott apjával Oikhalia ostrománál (lásd Iolé); tanúja volt szenvedésének, amelyet a Nesszosz vérével bekent köntös okozott, s kérésére elvitte apját az Oita hegyére, megdicsőülése színhelyére. A máglyát azonban nem volt hajlandó meggyújtani; utóbb viszont engedelmeskedett apja akaratának, s feleségül vette Iolét. Tirünszből újra elűzte őt Eurüsztheusz; ~ ekkor a többi Héraklész-fival Athénba menekült, s amikor régi rosszakarójuk megostromolta a várost, Iolaosz oldalán harcolva vereséget mért rá. Később a Hérakleidák harcaiban vezéri szerepet töltött be; az Atreusz vezette mükénéi sereggel vívott ütközetben egy párviadalban esett el (lásd Ekhemosz). – Szophoklész Trakhiszi nők c. tragédiájában ~ előbb heves szemrehányásokat tesz anyjának a halált hozó köntös miatt, de amikor Déianeira fájdalmában megöli magát, meggyőződik ártatlanságáról, s azután már halálra szánt apja előtt, aki felesége megbüntetését követeli, ő védi anyja eljárását. VI C2

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages