Kadmosz

Full text search

Kadmosz – thébai király, Agénór1 és Télephassza fia. Apja őt is elküldte fivéreivel együtt megkeresni húgukat, Európét, akit Zeusz szöktetett meg bika alakjában. ~ a delphoi jósda tanácsára felhagyott a kereséssel, s az ugyanitt kapott utasítás szerint, egy tehén útmutatása alapján kijelölte jövendő városa, Thébai helyét. A közeli forrást azonban Arész sárkánykígyója őrizte; ~ megölte a szörnyet, és Athéné tanácsára elvetette a fogait. A sárkányfogakból zord harcosok nőttek ki, akik rögtön egymásnak estek; csak öten maradtak életben, s ezek hűséget esküdtek ~ nak. (Egyikük, Ekhión utóbb a veje lett, lásd még Melanipposz.) Ezek után ~ kiengesztelte Arészt, majd felépíttette a hétkapujú Thébait, és Arész meg Aphrodité lányát, Harmoniát vette feleségül. A lakodalmon az istenek is részt vettek, és ajándékokkal halmozták el a házaspárt, amelynek utóbb egy fia (Polüdórosz2) és négy lánya (Inó, Agaué, Szemelé és Autonoé) született. Öregkorában ~ a trónt unokájának, Pentheusznak engedte át. Amikor ezt a saját anyja megölte egy másik unoka, Dionüszosz felbujtására, ~ feleségével együtt Épeiroszba költözött. Az egyik monda szerint itt ~ legyőzte a támadó illireket, s a föld uralkodója lett; Ovidius (Átváltozások) viszont úgy tudja, hogy ő is és Harmonia is kígyóvá lett, és így élnek az elüszioni mezőkön. – A keletről jött ~ mítoszában annak emlékezete rejlik, hogy a főniciai műveltség és mesterségek számos eleme származott át Hellasz földjére, feltehetőleg kisebb népcsoportjaik megtelepedése útján. ~ és Harmonia lakodalma hasonlít Péleusz és Thetisz menyegzőjére, ~ kígyóvá válása viszont Erikhtoniosz1 és Kekropsz1 kígyó-voltára utal. Mindez alighanem azt jelzi, hogy az idegenek alapította Thébai egyenrangú lett a többi fontos görög várossal. – ~ fontos szereplője Euripidész Bakkhánsnők c. tragédiájának: inti a gőgös Pentheuszt, hogy ne szegüljön szembe az istenséggel, okuljon unokafivére, Aktaión vesztén; később pedig ő döbbenti rá boldogtalan lányát, Agauét, hogy a Dionüszosztól rábocsátott tébolyban saját fiát ölte meg. – Az ókori vázaképek ~ történetéből elsősorban a kígyóölés és a lakodalom epizódját ábrázolták; Lully operát írt Kadmosz és Harmonia címmel. VIII B2, X A1

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages