Klütaimnésztra

Full text search

Klütaimnésztra – mükénéi királyné, a spártai Tündareosz király és Léda leánya. Első férje Tantalosz2 volt; őt és kisgyermekét Agamamnón megölte, és úgy vette feleségül ~t. Négy gyermekük született, Oresztész, Khrüszothemisz, Élektra3 és Iphigeneia. Mikor Agamemnón a trójai háborúba indult, Auliszba csalta Iphigeneiát, és feláldozta Artemisznek, hogy a hajóhad kedvező szelet kapjon az induláshoz. ~ férje távollétében unokaöccsével, Aigiszthosszal kezdett viszonyt, s amikor Agamemnón hazatért a háborúból, szeretőjével együtt hitvány módon meggyilkolta; Aigiszthosz király lett, ~ pedig a felesége. Hét év múlva titkon hazatért az addig idegenben meghúzódott Oresztész, és húga, Élektra segítségével bosszút állt apjáért, megölte Aigiszthoszt és saját anyját is. - ~ a legtöbb ókori és későbbi szerző ítélete szerint hűtlen és áruló asszony, férjgyilkos szörnyeteg, így látjuk Szophoklész és Eiripidész Élektrájában. Euripidész Iphigeneia Auliszban c. tragédiája jóval rokonszenvesebb képet fest a leánya életéért harcoló anyáról; több más szerző ill. mű is az e sérelemből meg házasságuk brutális kezdetéből fakadó bosszúvággyal magyarázza, ha nem menti is, tettét, valamint a féltékenységgel, hisz Kasszandra személyében férje rögtön ágyast is hoz a házhoz. Alfieri Oresztész c. klasszicista tragédiájában ~ az önvád marcangolja, Voltaire azonos című művében pedig egyenest fia életéért könyörög urának, és kész élete árán is megvédeni őt. Modern környezetben O'Neill Amerikai Elektra c. tragédiája idézte meg ~ sorsát, Christine alakjában. – A királyné alakja többnyire ott található mindazokon az ókori alkotásokon, amelyek Agamemnón megölését ábrázolják, illetve amelyeken Oresztész hajtja végre a bosszú művét Aigiszthoszon. – Richard Strauss Élektra c. operájában, amely Hofmannsthal drámájának a szövegére készült, ~ valódi szörnyeteg, még fiát is meg akarja öletni, annyira retteg a bossszújától. VII B3

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages