Tüdeusz

Full text search

Tüdeusz – kalüdóni királyfi, Oineusz1 és Althaia fia, Meleagrosz és Déianeira testvére. Egy vadászat alkalmával szóváltás közben, félig-meddig szándéktalanul megölte egy (vagy több) rokonát. Argosz királyához, Adrasztoszhoz menekült, aki megtisztította vérbűnétől és hozzáadta leányát, Déipülét; ebből a házasságból született a hős Diomédész2. ~ részt vett a hét vezér Thébai elleni hadjáratán, amelyre sógora, Polüneikész bírta rá közös apósukat. ~ hősiesen harcolt, egy ízben egyedül futamított meg hetven thébai harcost, párviadalban legyőzte a védők vezéreit, de a döntő ütközetben halálos sebet kapott Melanipposz thébai harcostól. Adrasztosz (vagy Amphiaraosz) megölte Melanipposzt, s levágott fejét odaadta a haldokló ~ nak, aki felhasította a koponyát, s kiszívta az agyvelőt, hogy hanyatló életerejét megújítsa. Pártfogója, Athéné, aki gyógyírral sietett volna segítségére, e látványtól elborzadt, és hagyta meghalni ~t. – ~ harci dühét Aiszkhülosz Heten Thébai ellen c. tragédiájában a védők szavai jelenítik meg. VII C3

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me