Arthur

Full text search

Arthur – bretagne-i herceg, Geoffrey herceg fia (1186–1203) a János király című krónikás színműben. Oroszlánszívű Richárd1 halála után az angol trónöröklés rendje szerint II. Henrik következő fia, ill. leszármazottai lettek volna a koronára jogosultak, ám ~ apjának ifjabb fivére, János ragadta magához a trónt. Constantia, ~ anyja elérte, hogy Fülöp1 francia király kiállt a fiú trónigénye mellett, ám János francia földön verte meg Fülöp hadait, ~t pedig foglyul ejtette és northamptoni kastélyában őrizte. A király ekkor titkon megbízta hívét, Hubert de Burghöt, hogy ölje meg a gyermeket. Hubert úgy döntött, hogy nem öli meg, csak megvakítja, de a gyermek oly ékesszólóan esdekelt, hogy a lovagnak megesett rajta a szíve. ~ azonban belátta, hogy élete nincs biztonságban, ezért szökni próbált, ám eközben lezuhant a bástya fokáról, és halálra zúzta magát. – A szeme világáért könyörgő gyermek és a fokról fokra lágyuló Hubert kettőse a darab legszívbemarkolóbb jelenete. ~ tragédiáját nem a maga, hanem anyja féktelen nagyravágyása okozza, ő maga megelégedne hercegi címével is. A végzetes kifejlet idején egyébként nem olyan kisgyermek, mint a szerző a hatás kedvéért felteszi, hiszen tizenhét éves, és halála nem a János élete végén összetorlódó baljós események sorába tartozik, ahogy a darabban látjuk, mert valójában a király uralkodásának negyedik évében történt. [C4]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me