Coriolanus

Full text search

Coriolanus – római patrícius, az azonos című tragédia központi alakja. Valódi neve Caius (Gnaeus) Marcius volt; a volszk Corioli város ostromakor a már-már reménytelen helyzetet a római sereg javára fordította, s ezért kapta a kitüntető Coriolanus melléknevet. A római plebs és a néptribunusi intézmény elleni kirohanásai miatt hamarosan mégis oly népszerűtlen lett, hogy noha konzullá választották, a tribunusai (®Junius Brutus1, Sicinius) által feltüzelt nép határozata száműzetésre ítélte. Sértettségében ~ előbbi ellenfeleihez, a volszkokhoz menekült, és királyukat, Tullus Aufidiust megnyerte egy Róma elleni háborúnak. A volszk sereggel körülvette a várost, bosszúszomjasan pusztította a plebejusok földjeit, és sem a szenátus, sem a papok küldötteinek szavára nem volt hajlandó békés megoldásról tárgyalni. Végül anyja, Volumnia, felesége, Virginia és fia vonult eléje síró asszonyok kíséretében, s kérlelték, hagyjon fel az ostrommal. A gőgös arisztokrata nem tudott a szeretett nők könyörgésének ellenállni, és parancsot adott a volszk hadaknak az elvonulásra. Ezek azonban felháborodtak árulásán, és királyuk, Tullus Aufidius parancsára megölték. – ~ történetét, amelyben a tudomány sok mondai elemet lát, az ókorban Livius történeti könyvei és Plutarkhosz (Párhuzamos életrajzok) dolgozták fel; ezeken alapul Shakespeare tragédiája is. Ennek hőseként ~ sok nemes vonással bír: nagy és büszke lélek, igazi becsvágya maga a hősi tett s nem az érte járó dicsőség. Indulatai féktelenek, de egyenes és őszinte ember, megalkuvást semmiben nem ismer; még a konzuli cím sem vonzza, ha érte megalázkodnia és alakoskodnia kell. Büszkesége gőggé fajul, ha a nála hitványabbakkal kerül szembe, s mi tagadás, a szerző a népet ingatagnak s szószólóit valóban hitvány demagógoknak ábrázolja. A kiváló férfiú száműzetését ennek folytán felháborító igaztalanságnak állítja be, de nem hagy kétséget, hogy a bosszúszomjasan hazája ellen támadó ~ tragikus vétséget követ el, és méltán bűnhődik ezért. – Beethoven nem a Shakespeare-műhöz, hanem egy azonos tárgyú drámához, bizonyos Collin darabjához komponálta népszerű ~-nyitányát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages