IV. Henrik

Full text search

IV. Henrik – angol király, tkp. Henry of Bolingbroke [-brók], Hereford hercege (sz. 1366, uralk. 1399-1413), szereplője a II. Richárd és a kétrészes IV. Henrik című krónikás színműveknek, az előbbiben Bolingbroke néven. Lancaster1 fia volt, és unokafivére, II. Richárd király hat esztendőre száműzte, mert annak hívét, Norfolk1ot súlyos vádakkal illette a király előtt. Amikor ~ hírül vette, hogy apja meghalt és a király az elhunyt minden vagyonára rátette a kezét, önkényesen visszatért Angliába, s Northumberland1tól meg fiától, Hővértől támogatva fellépett Richárd ellen; sok más befolyásos nemes mellett megnyerte nagybátyját, York1 herceget is. Esküt tett, hogy nem a trónt, csak a saját sérelmeinek orvoslását kívánja; hadai azonban egyre gyarapodtak az elégedetlenekkel, s mire Richárd sietve visszatért írországi hadjáratából, sereg nélkül maradva kénytelen volt lemondani a trónról rokona javára. Az új király bántatlanságot ígért neki, mégis Pomfret várába záratta, ahol hívei az ő sugallatára meggyilkolták a letett uralkodót. Egy szentföldi hadjárat terve éveken át foglalkoztatta ~et, de az ő uralmát is háború, majd pártütések nyugtalanították. Főképp egykori segítőivel gyűlt meg a baja; Northumberland1 és Hővér felkelést szerveztek ellene. A lázadást a király leverte fiának, Harry hercegnek a segítségével, aki párviadalban megölte az ifjú Hővért. Ezzel nagy örömet szerzett apjának, aki régóta aggódva figyelte a trónörökös kicsapongó életmódját. A lázadás újra fellobbant, s a már súlyosan beteg király helyett fiai szálltak csatába; Lancaster2 tőrbe csalta és hitszegő módon kivégeztette a felkelés három vezetőjét, köztük Scroop1 yorki érseket. A haldokló király számot vetett vétkeivel, és megnyugodva hagyta a trónt megkomolyodott fiára, aki V. Henrik néven kiváló uralkodó lett. – A történelmi ~ volt a Plantagenet dinasztia Lancaster-ágának első uralkodója; nem csak a rivális főúri frakciókkal kellett megküzdenie, hanem a parlament ellenállásával és az állandó pénztelenséggel is; egyebek közt ezért sem folytatta nagyapja, III. Edwárd harcias franciaországi politikáját. A shakespeare-i felfogás szerint ő követi el a törvényes király elleni lázadásával az eredendő bűnt, amely hosszú időre zavart támaszt az utódlás megnyugtató rendjében, s végső soron a „rózsák” véres háborújához vezet. Ezt a vétkét tetézi a hálátlansággal és zsarnoki arroganciával, amelyet egykori segítőtársai iránt tanúsít, s amely azok lázadását kiváltja. Bűnhődése, hogy akkor kell meghalnia, amikor minden ellenfelétől megszabadult. Alakja a II. Richárdban rajzolódik ki a legmarkánsabban; a nevét viselő kétrészes dráma már fiát és annak környezetét, illetve a királyellenes erőket állítja figyelmünk előterébe. [B2]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me