VIII. Henrik

Full text search

VIII. Henrik – angol király (Henry Tudor, sz. 1491, uralk. 1509–1547), VII. Henrik (®Richmond) fia, az abszolút monarchia és a pápától független, anglikán államegyház megteremtője Angliában, Shakespeare azonos című krónikás színművének egyik központi alakja. Legfőbb tanácsadója, Wolsey bíboros lordkancellár ösztönzésére, kétes bizonyítékok alapján felségárulás vádjával halálra ítéltette ennek legfőbb politikai ellenfelét, Buckingham3 herceget, majd megindította a válópert első felesége, Katalin3 királyné ellen. Erre legfőbb indítéka az volt, hogy beleszeretett a királyné udvarhölgyébe, a jóval fiatalabb Anne Bullenbe, és titkon házasságot is kötött vele. Ez okból került szembe rossz szellemével, a bíborossal, aki a válás ügyében bátorította ugyan ~et, de urát nem egy szerény rangú angol udvarhölggyel, hanem a francia király húgával akarta összeházasítani. ~ megtudta, hogy a bíboros titkos üzenetben a válás ellen akarta hangolni a pápát, mire elmozdította őt világi és egyházi tisztségeiből és vagyonelkobzásra ítélte. Ezután a Cranmer érsek vezette egyházi bíróság kimondta első házassága érvénytelenségét, s a király fényes nyilvános menyegzőt ült Anne-nal. Tőle született leánygyermekét (a későbbi Erzsébet3 királynőt) ünnepélyes keretek között Cranmer érsek keresztelte meg, akit a király kevéssel előbb vett védelmébe az államtanácsban ádáz ellenségeivel szemben. – A darab a király uralkodásának középső szakaszával foglalkozik (kb. 1520–1534), pontosabban az első két felvonás ennek elejével, a másik három pedig a végével. Az egymást követő és egymással csak lazán összefüggő epizódokból nem bontakozik ki koherens drámai jellem; különösen a Katalin elleni válóperben marad tisztázatlan, hogy ~ államérdekből kénytelen-e megválni amúgy imádott és tisztelt feleségétől, vagy az új szerelem sürgetésére taszítja-e el ridegen a megunt asszonyt. Hasonlóképp hiányzik a drámai előkészítése a király és a bíboros között kirobbanó konfliktusnak; a Cranmer-epizód megint új karaktert mutat a kedves embere érdekében játékosan konspiráló és az ellentéteket nyájasan elsimítani igyekvő uralkodóban. A történelem hiteles adataiból ismert féktelen indulatú zsarnokot, két feleségének és számtalan főemberének hidegvérű gyilkosát éppúgy hiába keressük ebben az alaposan megszelídített figurában, mint a kétségtelenül tehetséges államférfit, aki sikeresen vitte tovább apja művét a királyi hatalom megerősítésében, és aki az anglikanizmus bevezetésével megszabadította az angol államot a pápaság terhes és ártalmas gyámságától. Ezek a művészi fogyatékosságok mindennél ékesebben bizonyítják a ma már általános nézetet, miszerint az 1613-ban született darab egésze vagy akár a koncepciója nem eredhet az érett Shakespeare-től, aki már ifjúkorában is monumentális jellemekké formálta II. Richárd, III. Richárd és V. Henrik alakját. Szerzői alighanem Fletcher és Massinger voltak, Shakespeare keze nyoma legfeljebb néhány jelenetben mutatható ki. [C4]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me