Johanna

Full text search

Johanna – (Joan la Pucelle), tkp. Jeanne d'Arc, francia parasztlányból lett népfelkelő hadvezér, később Szent Johanna, Franciaország nemzeti szentje, az „orléans-i szűz” (1412–1431). Mennyei látomások buzdítására a tizenhat éves lány sereget gyűjtött, és felszabadította az angoloktól ostromolt Orléans-t, az angolokat több más csatában is legyőzte, és a dauphint Reimsben VII. Károly néven királlyá koronáztatta. Árulás folytán a burgundi herceg fogságába került, aki kiszolgáltatta őt angol szövetségeseinek; angol követelésre egy francia inkvizíciós bíróság Rouenban boszorkánynak nyilvánította őt, és a város főterén máglyán elégették. ~ fellépése nem csak csodával határos kuriózum, hanem valódi történelmi tett volt: felrázta a nyomasztó angol hadi fölénytől bénult francia nemzetet, és nagy lendületet adott a harcnak, amely végül a betolakodók teljes kiszorításához vezetett. ~ alakja Shakespeare VI. Henrik című krónikás színművének I. részében lép be a „nagy” irodalomba. Itt Dunois vezeti a dauphin elé, aki cselből szerepet cserélt egy udvaroncával, de a trónterembe lépő lány azonnal felismeri a valódi királyfit, így téve bizonyságot a tetteit vezérlő felsőbb erőkről. (Ezt a Holinshed és Grafton krónikáiban feljegyzett mozzanatot a téma későbbi színpadra állítói is többnyire felhasználták.) Károly próbaképpen párbajra hívja, de a szűz felülkerekedik. A király hol szentet lát ~ban, hol amazont, és ígéretet tesz, hogy feleségül veszi, ha győzelemre segíti őt. A szűz puszta rábeszélő képességével ráveszi Burgund1 herceget, hogy az angoloktól pártoljon vissza a franciák ügyéhez, ám hadi szerencséje így is lehanyatlik, York3 párharcban legyőzi és elfogja, és parancsára máglyára vetik. – Nemzeti elfogultságából érthető módon Shakespeare nem láthat és láttathat Isten küldötte szentet abban, aki az „igaz angol ügy” ellenében győzelemre segítette a franciákat. Az ő beállításában ~ valóban boszorkány, aki démonok és ártó szellemek segítségével űzi praktikáit. Bár fellépésében van sugallatos erő, végül még jellemtelennek is mutatkozik: a kivégzés előtt megtagadja egyszerű paraszt apját, mert magát előkelő származásúnak hazudja, és hogy a máglyahaláltól megmeneküljön, azt állítja, hogy teherbe esett a dauphintől.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me