Katalin

Full text search

Katalin1 – becenevén Kata (angolul Katherina, Kate), padovai leányzó A makrancos hölgy című vígjátékban. Az özvegy Baptista1 lánya volt, s apját főleg azzal ejtette kétségbe, hogy éles nyelvével és fékezhetetlen vadságával minden kérőt elriasztott magától. Ezzel tönkretette a férjhez menési esélyeit szelíd húgának, Biancá1nak is, akit ráadásul kíméletlenül gyötört és valósággal rettegésben tartott. Végül mégis jelentkezett ~ért egy mindenre elszánt kérő, a veronai Petruchio, aki a lány vitriolos modorától nem riadt vissza, s mihelyt az apával megállapodott a tekintélyes hozományról, kitűzette az esküvőt. Alighogy a pap, botránnyal határos előzmények után, összeadta a párt, az ifjú férj faképnél hagyta a násznépet asszonykájával együtt. Nekilátott a szelídítésnek, és a gyöngéd figyelmesség álcájába bujtatott rafinált gyötrésekkel két nap alatt megtörte ~ ellenállását. Mire visszatértek Padovába, hogy Lucentio házánál hármas nászlakomát üljenek, Katára rá se lehetett ismerni. Megnyerte ura számára a százdukátos fogadást, amelynek tétje az volt, hogy a három ifjú férj közül melyiknek a felesége jön el elsőként ura hívására. És a két késedelmes asszonynak (akik közül az egyik a szelíd Bianca volt!) nem más, mint ~ tartott intő beszédet az engedelmességről, amellyel az asszony urának tartozik. – Shakespeare nőalakjainak pazar galériájában is egyedül áll ez a szoknyába bújt ördög, aki öt felvonás alatt angyallá alakul át, ha nem is épp saját jószántából. A mai nézők és olvasók, főleg a nők, bizonyára nem mind derülnek felhőtlenül Petruchio drasztikus idomító módszerein, amelyek egy másik ember akaratának összezúzását célozzák; már csak azért sem, mert érdes modora ellenére a lány rokonszenvet kelt őszinteségével és a polgári konvenciók elleni lázongásával. Az angol eredeti cím egyenest a vadállat-szelídítésre utal; a darab végi fogadás is hasonlít a vadászok vetélkedésére, hogy melyikük kutyája apportíroz a legügyesebben. Ám tudomásul kell vennünk, hogy az Erzsébet-korban a vallásos és a társadalmi felfogás egyaránt a női jellem egyik legfőbb ékének tekintette a férj iránti engedelmességet; maga ~ sem úgy fest, mint aki méltósága feladásának érzi átalakulását; jóllehet egyesek úgy vélik, hogy a női engedelmességről szóló tirádáját a szerző ironikusnak szánta. Két erős jellem, két kemény akarat feszül itt egymásnak, és győz az erősebb, a céltudatosabb, és amelyiknek célját a közfelfogás is szentesíti. – ~ története az idők során 11 operát ihletett Purcell színpadi zenéjén kívül. Modern korunkban Porter Kiss Me Kate című musicalje és Zefirellinek a darab nyomán készült filmje rajzolt néhány frissebb vonást ~ arcképére.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me