III. Richárd

Full text search

III. RichárdGloster3 hercege (sz. 1450, uralk. 1483–1485), York3 legifjabb fia, fellép a VI. Henrik című krónikás színmű II. és III. részében, s központi alakja a nevét viselő drámának. Két bátyjával, Edwárddal (később IV. Edwárd) és Clarence2-szel együtt derekasan részt vett apjuk számos ütközetében, amelyeket az a York-ház trónigényének érvényesítéséért vívott Henrik ellen, Warwick2 támogatásával. Mikor bátyja, Edwárd trónra jutott, ~ feltétel nélkül támogatta a Warwickkal támadt viszály alkalmával is; trónfosztása után megszöktette fogságából, majd hogy minden akadályt elhárítson előle, részt vett Edwárd2 megölésében, és saját kezével szúrta le a Towerban raboskodó VI. Henrik királyt. Ezek után a sánta, púpos, fonnyadt karú szörny meghódította és feleségül vette a megölt királyfi özvegyét, s amikor bátyja súlyos betegségbe esett, ~ módszeresen nekilátott, hogy az uralmi ambíciói útjában álló személyeket eltávolítsa. Clarence-t orgyilkosokkal megölette, majd amint a király meghalt és ő lordprotektor lett, árulás hamis vádjával kivégeztette az özvegy királyné rokonait (Rivers, Grey2), és Hastings2et, akiről tudta, hogy a legitim trónöröklés híve; ezután nyájas jóindulatot színlelve a Towerba küldte Edwárd3ot és öccsét, York4ot, hogy őrizet alatt tarthassa őket. Mindenre kész cinkosa, Buckingham2 segítségével ocsmány rágalmakat terjesztetett London-szerte, saját anyja jóhírét se kímélve, a volt király illetve fiai kétes származásáról, majd ketten együtt eljátszották a város küldöttei előtt, hogy ~ csak a haza javáért vállalná el az uralkodás terhét. Ezek után a megfélemlített államtanács királynak nyilvánította ~ot. Ő rögtön megölette a volt király két fiát a Towerban, s cinkosától, akinek bőséges jutalmat ígért volt, megvonta kegyét, mert ebben a gazságban nem volt készséges segítője. Ezután megmérgezte feleségét, Lady Annát, hogy elvehesse bátyja lányát, Erzsébet2et, akit ennek anyjától, Erzsébet1től kért meg arcátlan merészséggel, miután az özvegy két fiát megölette. A dühöngő zsarnok ellen előbb Buckingham támasztott felkelést, majd a főnemesség jó része ellene fordult, és a Bretagne-ból Angliába hívott Richmond mellé álltak. A döntő bosworthi csata előtti éjszakán áldozatainak szellemei megátkozták ~t, és megjósolták vereségét, amely be is következett; a királyt ifjú ellenfele terítette le a csatában. – Az Anglia történetében jelentéktelen szerepet játszó uralkodót Shakespeare géniusza növesztette a cinikus gonoszság óriásává. E cél érdekében a szerző némi szabadsággal kezelte a történelem tényeit; ~ aligha vitézkedett apja csatáin, hisz annak halálakor mindössze tízéves volt; nem kérhette meg bravúros arcátlansággal a VI. Henrik koporsóját kísérő Lady Anna kezét Clarence bebörtönzése után, hisz ez utóbbi esemény Henrik halála után hét évvel történt; Anna nem férje és apósa gyilkosának engedett, mivel csak elvben eljegyzett menyasszonya volt Edwárd2nak; a ~ trónra lépte után a darabban viharos gyorsasággal egymást követő események valójában uralma két éve alatt oszlottak meg. Shakespeare hőse maga jelenti ki, hogy torz alkata miatt „nem játszhatja a szerelmest”, ezért „úgy döntött, hogy gazember lesz”. Nem ismer isteni és emberi erkölcsöt, rokoni, baráti vagy hitvesi érzést, könyörületet, csak a mániákusan űzött célt: a trónt. Egyik gaztette szükségszerűen vonja maga után a következőt, és ő sohasem tétovázik. Az események logikája szerint ámokfutásának a cél elérése sem vet véget, nem állhat meg, amíg mindenkit maga ellen fordítva be nem telik rajta is a végzet. Züllött és gátlástalan törtető akad más is ~ környezetében, de ő cselszövő zsenialitásával és egyéniségének démonian szuggesztív erejével mindenkinek fölébe kerekedik. Nagy segítségére van ebben komédiás tehetsége, áldozatai gyanúját színlelt nyájasságával altatja el. ~ az intellektuális gazember halhatatlan figurája, a bűn hidegen mérlegelő zsenije; nem előfutára, hanem rokona és egyenrangú társa a szerző olyan későbbi alakjainak, mint Edmund és Jago. [E3]

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me