Bevezető

Full text search

Bevezető
A Magyar Életrajzi Lexikon a magyar történelem, kultúra és tudomány nevezetes – ma már nem élő – alakjait bemutató lexikon, amely teljes gyűjteményként a maga nemében egyedülálló Magyarországon. A lexikon 1994-ig négy kötetben, összesen több mint négyezer sűrű oldalon jelent meg az Akadémiai Kiadónál. A gyűjtemény, amely mintegy 20 ezer szócikket tartalmaz, közel harminc év kutatómunkájának az eredménye, amelyben több száz munkatárs vett részt. Az utolsó kötet adatgyűjtése 1990-ben fejeződött be. A lexikon azoknak a személyeknek az életrajzát mutatja be, akik emlékezetes nyomot hagytak a magyar történelem alakulásában, a politikai, tudományos, gazdasági és kulturális életben, a művészetek vagy a sport területén – akár mint híres, akár mint hírhedt emberek. Ez a gyűjtemény volt az első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére. Az utolsó kötet adatgyűjtése 1990-ben fejeződött be. Ez a gyűjtemény az első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére. A mű eredeti megjelenése óta lehetőség nyílt több életrajz újrafogalmazására, további életrajzok felvételére, az adatok és bibliográfiák kiegészítésére. Az új, átdolgozott életrajzokat – akárcsak a korábbi kiadvány szövegét – Kenyeres Ágnes állította össze. A CD-ROM-on való megjelenés megszűnteti a korábbi kötetek időrendi periódusok szerinti széttagozódását, a hosszas keresgélést, és egyben lehetővé teszi a teljes szövegű keresést. Így a lexikon egységes egésszé állt össze, a korszerű keresőprogram révén hatékonyan tájékozódhatunk benne.
 
„A Magyar Életrajzi Lexikon megjelenése eseménye a magyar tudományos életnek; talán a legfontosabb hézagpótló munka […]” – Czigány Lóránt, Új Látóhatár, München, 1967.
 
„1957 és 1962 között, ’kirúgásos’ éveim alatt a Magyar Életrajzi Lexikon szerkesztésében segédkeztem. Sokan voltunk ott 56-osok. […] Így kerültem az orvostörténettel kapcsolatba.” – Antall József, Magyar Nemzet, 1990. április 20.
 
„[…] nemcsak szakmailag elsőrangú és hiteles lexikon […] adatanyaga tiszta elrendezéssel várja, és önbecsülésre, a személyes nemzeti értékeink okán érzett örömre serkenti az érdeklődőt.” – Tarján Tamás, Népszabadság, 1994. május 28.
 
„[…] műfajt teremtett a hazai lexikonírásban […]. Nem véletlen tehát, hogy a Magyar életrajzi lexikon első kiadása harmincezer példányban kelt el, azt követte több utánnyomás, és a sorozat ma antikváriumban sem található.” – Hanthy Kinga, Magyar Nemzet, 2001. június 30.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me