Csánki Benjámin

Full text search

Csánki Benjámin (Füzesgyarmat, 1868. jan. 3.Debrecen, 1943. Júl. 5.): református lelkész, egyetemi tanár. Szülővárosában – ahol apja ref. lelkész volt – kezdte isk.-it, majd a debreceni ref. kollégiumban tanult, a gimn.-ot 1886-ban, a teológiát 1890-ben végezte el. Segédlelkész volt Kunhegyesen, lelkipásztor Tiszafüreden (1896–1905) és Szeghalmon (1905–14). 1914. aug.-ban a debreceni tudományegy. hittudományi kara vallástörténeti tanszékére kapott ny. r. tanári kinevezést, 1918-tól pedig a ker. erkölcstani tanszékvezetője lett. Az 1919–20. tanévben a kar dékánja, 1929-30-ban az egy. rektora volt. 1938-ban vonult nyugalomba. Számos értekezése, cikke, verse jelent meg egyházi folyóiratokban. – F. m. Emlékbeszéd Kossuth Lajos temetésekor (Debrecen, 1894); Templomi beszédek (Karcag, 1896); Állam, egyház, iskola, teendőink (Debrecen, 1899); Az emberi nem küzdelme és Krisztus megkísértése (Debrecen, 1913); A spiritizmus a vallás szempontjából (Debrecen, 1922); Kálvin praedestinatio-tana (Kálvin és a kálvinizmus, Debrecen, 1936).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me