Kornis Gyula

Full text search

Kornis Gyula (Vác, 1885, dec. 22.Bp., 1958. ápr. 17.): filozófus, egyetemi tanár, piarista, kultúrpolitikus, az MTA tagja (l. 1916, r. 1928, ig. 1934, t. 1941–1946). Egy.-i tanulmányait 1907-ben Bp.-en végezte, majd a kegyesrendi főgimn. tanára volt. 1914-ben a bp.-i egy.-en magántanári képesítést nyert. 1914-től a pozsonyi egy. ny. rk., 1916-tól ny. r. tanára (filozófia). 1920-tól 1947-ig a bp.-i egy.-en a filozófia ny. r. tanára. 1927-től 1931-ig a vallás- és közoktatásügyi min. államtitkára. 1931–1939 között kormánypárti ogy.-i képviselő, 1938-tól az ogy. elnöke. 1930-ban Corvin-koszorút kapott. 1944-ben letartóztatta a Gestapo, 1951-ben kitelepítették Poroszlóra. A Magy. Pedagógiai Társaság elnöke, 1934-től az Kisfaludy Társ. tagja. 1945. máj.-tól 1946. aug.-ig az MTA elnöke, ez év végén akadémiai tagsága megszűnt. Eklektikus filozófiai nézeteit a korszak német filozófiai irányzatainak konzervatív elemeiből merítette: a neokantiánus dualista értékfilozófiából (Windelband, Rückert), az irracionalizmus és pesszimizmus felé hajló szellemtörténetből (Dilthey, Spengler, Spranger). 1989-ben posztumusz visszakapta MTA-tagságát. – F. m. A lelki élet (I–III. Bp., 1917–19); Bevezetés a tudományos gondolkodásba (Bp., 1922); Történetfilozófia (Bp., 1924); A magyar filozófia és az Akadémia (Bp., 1926); A magyar művelődés eszményei 1777–1848 (I–II. Bp., 1927); Magyarország közoktatásügye a világháború óta (Bp., 1927); Kultúra és nemzet (Bp., 1928); Magyar filozófusok (Bp., 1930); Az államférfi (I–II. Bp., 1933, az MTA nagyjutalmát kapta érte); Szellemi élet (Bp., 1938); A tudományos gondolkodás (Bp., 1943). – Irod. Tar Károly: K. Gy. nevelésfilozófiájának főbb sajátosságai (Bp., 1964).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me