Rövidítések

Full text search

Rövidítések
Agrártud.Agrártudomány
ak.akadémia
ak.akadémia
Akad. Ért.Akadémiai Értesítő
Akad.Akadémia(i)
áll.állami
Állatorv. L.Állatorvosi Lapok
ápr.április
Archeol. Ért.Archeológiai Értesítő
aug.augusztus
Bány. és Koh. L.Bányászati és Kohászati Lapok
Bécsi Tört. Int. Évk.Bécsi Történeti Intézet Évkönyve
bem.bemutatás, bemutatva
bev.bevezetés, bevezette
Bibl.Biblioteca
Bibliogr.Bibliográfia
Botan. Közl.Botanikus v. Botanikai Közlemények
Bp.Budapest
Bpesti Hírl.Budapesti Hírlap
Bpesti SzleBudapesti Szemle
btk.büntetőtörvénykönyv
c.című, címzetes
Ddél
Debreceni Közl.Debreceni Közlöny
Debreceni Szle.Debreceni Szemle
dec.december
é. n.év nélkül
Éészak
egy.egyetem
Egyes.Egyesület
Egyet. Phil. Közl.Egyetemes Philologiai Közlöny
Egyh.Egyház(i)
Egyl.Egylet
ÉKME Évk.Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve
elb.elbeszélés(ek), elbeszélő
Élet és Irod.Élet és Irodalom
Élet és Tud.Élet és Tudomány
ELTE Évk.Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve
Emlékkv.Emlékkkönyv
Erdélyi Múz.Erdélyi Múzeum
Erdélyi Prot. Közl.Erdélyi Protestáns Közlöny
Erdészeti L.Erdészeti Lapok
Erdészettud. Közl.Erdészettudományi Közlemények
Ért. a nyelv- és széptud. körébőlÉrtekezések a nyelv- és széptudományok köréből
Ért. a tört. tud. köréből.Értekezések a történeti tudományok köréből
Ért.Értekezések, Értesítő
Ethnogr.Ethnographia
ev.evangélikus
Évf.Évfolyam
Évk.Évkönyv(e)
F. m.főbb műve(i)
F. sz.főbb szerepei
F.Folyóirat
febr.február
Filol. Közl.Filológiai Közlemények
Filoz. SzleFilozófiai Szemle
Fiz.Fizika(i)
FKgPFüggetlen Kisgazdapárt; Függet len Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Fogorv. Szle.Fogorvosi Szemle
ford.fordítás, fordította
főisk.főiskola
Földr. Ért.Földrajzi Értesítő
Földr. Közl.Földrajzi Közlemények
Földtani Közl.Földtani Közlöny
főszerk.főszerkesztő
Füz.Füzetek
Gazd. L.Gazdasági Lapok
Geol.Geológia(i)
gimn.gimnázium
gör. kat.görög katolikus
gör. kel.görög keleti
Gyógyped.Gyógypedagógia
Gyűjt.Gyűjtemény
h. n.hely nélkül
h.helyettes
Hadtört. Közl.Hadtörténelmi v. Hadörténeti Közlemények
hg.hegység, herceg
Hidrol. Közl.Hidrológiai Közlemények
Hist.Historia
Hung.Hungaria, Hungarica
I. f.ismertebb filmjei
ifj.ifjabb
ig.igazgató
Int.Intézet
Irod. tört. Közl.Irodalomtörténeti Közlemények
Irod. tört.Irodalomtörténet
Irod. ÚjságIrodalmi Újság
Irod.irodalom
Irod.irodalom
isk.iskola(i)
Izr. Magy. Irod. Társ. Évk.Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve
izr.izraelita
jan.január
Jogászegyl. SzleJogászegyleti Szemle
Jogtud. Közl.Jogtudományi Közlöny
júl.július
jún.június
k.körül
Kkelet
Kat. SzleKatholikus Szemle
kat.katolikus
Kém. L.Kémiai Lapok
Ker. MagvetőKeresztény Magvető
Ker.Keresztény
ker.kerület
Kertészeti SzleKertészeti Szemle
kiad.kiadás, kiadta
KIMSZKommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége
kir.király(fi)
Kisf Társ. Évl. Új f.Kisfaludy Társ. Évlapjai Új folyam
KMPKommunisták Magyarországi Pártja
Koh.Kohászat(i)
költ.költemény(ek)
KönyvszleKönyvszemle
Köz.Közlöny(e), közlemény
Középisk. Matem. L.Középiskolai Matematikai Lapok
Közgazd. SzleKözgazdasági Szemle
Közl.Közlöny(e), közlemény
Kvtár.Könyvtár
KvtárKönyvtár
L.Lap
l.levelező
LElóerő
Levélt. Közl.Levéltári Közlemények
m.magyar, megye
M.műve(i)
mméter
Magy. Botan. L.Magyar Botanikai Lapok
Magy. FigyelőMagyar Figyelő
Magy. Filoz. SzleMagyar Filozófiai Szemle
Magy. Gyógyped.Magyar Gyógypedagógia
Magy. Jogászegyl. Szle.Magyar Jogászegyleti Szemle
Magy. Kém. F.Magyar Kémiai Folyóirat
Magy. Kém. L.Magyar Kémikusok Lapja
Magy. Könyvszle.Magyar Könyvszemle
Magy. Közgazd. Társ. KvtáraMagyar Közgazdasági Társaság Könyvtára
Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl.Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye
Magy. Műv.Magyar Művészet
Magy. NemzetMagyar Nemzet
Magy. NyelvMagyar Nyelv
Magy. Nyelvőr.Magyar Nyelvőr
Magy. Radiol.Magyar Radiologia
Magy. SzázadokMagyar Századok
Magy. Techn.Magyar Technika
Magy. Tört. Életr.Magyar Történeti Életrajzok
Magy. Tört. Eml.Magyar Történelmi Emlékek
Magy. Tört. Int. Évk.Magyar Történeti Intézet Évkönyve
Magy. Tört. Tár .Magyar Történelmi Tár
Magy. Tört. Társ. könyveiMagyar Törtenelmi Társulat könyvei
Magy. Tud.Magyar Tudomány
Magy. Zenei SzleMagyar Zenei Szemle
Magy.Magyar
máj.május
márc.március
Matem. és Fiz. L.Matematikai és Fizikai Lapok
Matem. L.Matematikai Lapok
MDPMagyar Dolgozók Pártja
Mezőgazd. Közl.Mezőgazdasági Közlemények
min.miniszer(i), minisztérium
MKPMagyar Kommunista Párt
MNGMagyar Nemzeti Galéria
MNMMagyar Nemzeti Múzeum
Mo.Magyarország
Monum. Germaniae Hist. Script.Monumenta Germaniae Historica Scriptore
Monum. Hung. Hist. Script.Monumenta Hungariae Historica Scriptore
MSZDPMagyarországi Szociáldemokrata Párt
MSZMPMagyar Szocialista Munkáspárt
MTA Biol. Tud. Oszt.Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya
MTA EmlékbeszédekMTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek
MTA Matem. és Fiz. Oszt. Közl.MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei
MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl.MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei
MTA Nyelv- és Irod. tud. Oszt. Közl.MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
MTAMagyar Tudományos Akadémia
MTIMagyar Távirati Iroda
múz.múzeum(i)
műegy.műegyetem
Műv. Tört. Ért.Művészettörténeti Értesítő
Műv.Művészeti
NDKNémet Demokratikus Köztársaság
Nemz. Kvtár.Nemzeti Könyvtár
Népr. Ért.Néprajzi Értesítő
ngy.nemzetgyűlés
nov.november, novella
Nők L.Nők Lapja
NSZKNémet Szövetségi Köztársaság
ny. r.nyilvános rendes
ny. rk.nyilvános rendívüli
ny.nyugalmazott
NYnyugat
o.ország
ogy.országgyűlés
okt.október
Olcsó Kvtár.Olcsó Könyvtár
OMIKEOrszágos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület
Orsz. Orv. Kvtár Közl.Országos Orvosi Könyvtár Közleményei
orsz.országos
Orv. Hetil.Orvosi Hetilap
Orv. L.Orvosok Lapja
OSZKOrszágos Széchényi Könyvtár
Párttört. Közl.Párttörténeti Közlemények
Ped. SzlePedagógiai Szemle
Prot. Közl.Protestáns Közlöny
prot.protestáns
r. k.római katolikus
r.regény, rendes
Ref. Szle.Református Szemle
ref.református
Régi Magy. KvtárRégi Magyar Könyvtár
rk.rendkívüli
Rovartani L.Rovartani Lapok
Rt.részvénytársaság
Sárospataki F.Sárospataki Füzetek
Soproni Szle.Soproni Szemle
Statiszt. Szle.Statisztikai Szemle
Sz.szerepei
Szabad Műv.Szabad Művészet
SZDPSzociáldemokrata Párt
Szépműv. Múz. Közl.Szépművészeti Múzeum Közleményei
szept.szeptember
szerk.szerkesztő, szerkesztette
Szi.szépirodalmi feldolgozás
Szle.Szemle
SZUSzovjetunió
t.tiszteleti, tiszteletbeli
Tanulm.Tanulmányok
társ.társaság, társulat
Társad. SzleTársadalmi Szemle
Társad. tud.Társadalmtudomány
tc.törvénycikk
Term. és Techn.Természet és Technika
Term. tud. Közl.Természettudományi Közlöny
Term. tud. Társ. Évk.Természettudományi Társaság Évkönyve
Term. tud.Természettudomány(i)
Theol. Szakl.Theológiai Szaklap
Tört. életr.Történeti életrajzok
Tört. Szle.Történeti Szemle
Tud. Gyűjt.Tudományos Gyűjtemény
Tud. tört. tanulm.Tudománytörténeti tanulmányok
Tud.Tudomány(os)
Turisták L.Turisták Lapja
tv.törvény
unit.Unitárius
Urol. SzleUrológiai Szemle
USAAmerikai Egyesült Államok
Vasi SzleVasi Szemle
vm.Vármegye
z.zene
Zeneak. Évk.Zeneakadémia Évkönyve
Zenei SzleZenei Szemle
Zenetud. Tanulm.Zenetudományi Tanulmányok

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me