Sztripszky Hiador

Full text search

Sztripszky Hiador (Munkács, 1875. márc. 7.Bp., 1946. márc. 9.): bibliográfus, etnográfus, irodalomtörténész. Kárpát-ukrán papi családból származott. Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Kolozsvárt és Lembergben végezte. Tanára, Posta Béla közbenjárására az Erdélyi Kárpát Egyesület alkalmazta a kolozsvári Néprajzi Múz.-ban. 1903-tól 1909-ig az Erdélyi Múz.-ban dolgozott. Segédtanfelügyelő volt Máramarosszigeten, 1910-től 1918-ig múzeumőr az MNM Néprajzi Osztályán. A Tanácsköztársaság idején a kárpát-ukrán nemzetiség ügyeivel foglalkozó népbiztosságon működött, ezért 1922-ben nyugdíjazták. Számos tanulmányban foglalkozott Bilen’kij álnéven a kárpátaljai irodalomtörténet kérdéseivel. Néprajzi közleményeit Mikes Hiador álnévvel is jelezte. – F. m. Az erdélyi halászat ismeretéhez (Kolozsvár, 1908); Szegedi Gergely énekeskönyve XVI. századbeli román fordításban (Alexics Györggyel, Bp., 1911); Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I – II. kötetéhez (Bp., 1912); Jegyzetek a görög kultúra Árpádkori nyomairól (Bp., 1913). – Irod. Borsa Gedeon: Sz. H. (A Könyvtáros, 1959.)

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me