Tokody László

Full text search

Tokody László (Bp., 1898. febr. 2.Bp., 1964. ápr. 15.): mineralógus, krisztallográfus, az MTA l. tagja (1941 – 1949). az áspány- és földtani tudományok doktora (1957). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte; 1920-tól a bp.-i műegy. ásvány- és földtani tanszékén (Schafarzik Ferenc mellett) tanársegéd, 1924-től 1933-ig adjunktus. 1926 – 27-ben állami ösztöndíjjal a bécsi és zürichi egy.-en tanult. 1928-ban a bp.-i egy. magántanára lett. Időközben tanári oklevelet is szerzett s 1933-tól középisk. tanár volt. Tudományos dolgozataival 1935-ben Bugát-díjat, 1938-ban Rauer Ferenc-díjat, 1944-ben az MTA díját nyerte el, 1938-tól a bp.-i egy. ny. rk. tanára, majd 1943-tól az MNM ásvány- és kőzettárának ig.-ja. Érdemeket szerzett a II. világháborúban, majd az 1956 őszén súlyos károkat szenvedett intézmény helyreállítása és újjászervezése körül. 1963-ban vonult nyugalomba. Anyagszerkezeti, kristálykémiai és morfogenetikai vizsgálatai jelentősek. Elsők közt fordult az elemek geokémiai eloszlása, úgyszintén az alaki perzisztencia és ikerperzisztarcia jelensége felé. Összeállította Vendl Annával egyedül a mo.-i meteoritok katalógusát. Számos dolgozata jelent meg. F. m. Kristályszerkesztés (Bp., 1925); Magyarország meteoritgyűjteményei (Vendl Annával, Bp., 1951). – Irod. Sztrókay Kálmán: Dr. T. L. emlékezete (bibliográfiával, Földtani Közl. 1965,).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages