Fischer Károly (Antal),

Full text search

Fischer Károly (Antal),
m. kir. állami vasuti hivatalnok, szül. 1838. jún. 18. Budán, hol atyja kir. kamarai számtiszt volt; itt járt a piaristák gymnasiumába, mig azt a világi tanárok (csehek és németek) át nem vették; ekkor 1852-től a piaristák pesti gymnasiumában folytatta tanulmányait; azok befejeztével 1855-ben a 26. sz. (olasz) gyalogezredhez mint önkéntes állt be; itten negyedfél év mulva hadnagygyá neveztetett ki. 1869-ben mint főhadnagy a 77. honvédzászlóaljhoz osztatott be; innét 1873-ban mint I. oszt. százados kilépett és alkalmazást nyert a magyar keleti vasutnál; e vasut államosításánál pedig a magyar államvasutakhoz került, hol jelenleg is szolgál Budapesten. Mint katona megfordult a birodalom mindkét részében; mióta a vasutnál szolgál, minden évben meglátogatta a külföldet, nevezetesen Olasz-, Franczia-, Németországot és Svájczot.
Czikkeket, többnyire utirajzokat irt a lipcsei Illustrirte Zeitungba, a párisi Illustrationba, a Magyarország és a Nagyvilágba.
Munkái:
1. A húnok és magyarok «Fekete» illetve «Fehér» elnevezésének megfejtése. Bpest, 1888. (Ism. Századok, Pauler.)
2. A hun-magyar irás és annak fenmaradt emlékei. Bpest, 1889. (Tizenkét régi alphabettel és 83 különféle ábrával. Ism. Egy. Philol. Közlöny 1890. Balassa József, F. válasza és B. felelete Egy. Philol. Közlöny.)
3. Hun-magyar betűs felirások Velenczében. Bpest, 1892. (Mint különmelléklet a Népnevelők Lapja 9. számához és olaszúl; Inscrizioni unno-magyariche sui «Pili Acritani» a Venezia a ĽAteneo Veneto cz. gyűjteményben.)
Kéziratban: Das Anniviersthal in der Schweiz und seine Bewohner. Nachweis des hunnischen Ursprunges der letzteren.
M. Könyvészet 1888–89.
M. tud. Akadémia Értesítője 1889.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages