Scholtz Albert,

Full text search

Scholtz Albert,
ág. ev. főgymnasiumi tanár, szül. 1846. jún. 5. Szepes-Iglón; 1873-ban tett tanári vizsgát a magyar nyelvből, történelemből és földrajzból és a budapesti ág. ev. főgymnasium tanára lett; az utóbbi években nyugalomba vonult.
Czikkei a Földrajzi Közleményekben (1881. Kirándulás a Szan melléki Alpokba, 1886. Az európai nagy vízválasztó vonal magyarországi része); az Egyetemes Philologiai Közlönyben (V. 1881. Válasz dr. Marczali Henrik úrnak); a budapesti ág. ev. főgymnasium Értesítőjében (1884. A tornai pató és környéke).
Munkái:
1. Az osztrák-magyar monarchia földrajza a gymn. IV. és egyéb középtanodák, valamint leánynevelő-intézetek megfelelő osztálya számára, 23 térképpel a szövegben, Bpest, 1879. (2. jav. kiadás. U. ott, 1882. 33 térképpel, mint a Földrajz gymnasiumok számára IV. része).
2. Földrajz a gymnasiumok használatára. U. ott, 1880–82. Négy rész. (I. Magyarország s a Földközi tengert környező országok. 1880. 2. jav. kiadás 1882., 3. k. 1885., 27 térképpel a szövegben, II. Európa és Ázsia 26 térképpel, 1881. 2. kiad. 1883., III. Afrika, Amerika és Ausztrália. Physikai és mathematikai földrajz 17 térk. és számos ábrával a szövegben, 1881., 2. jav. kk. 1882., 3. jav. kiad. 1884., IV. Az osztrák-magyar monarchia 33 térk. 2. jav. kiad. 1882.)
3. Politikai földrajz. A gymnasiumok VII. osztálya számára és magán használatra. U. ott, 1883. (2. jav. kiad. U. ott, 1885. 4. jav. kiadás. Átdolgozta Létmányi Nándor. U. ott, 1901.)
4. A mathematikai és physikai földrajz elemei, a gymnasiumok III. osztálya számára. U. ott, 1887. (Ráth Arnolddal együtt.)
5. Földrajz a gymnasiumok és reáliskolák használatára. Teljesen átdolgozta Schürger Ferencz. U. ott, 1900. Két rész.
6. Földrajz a felsőbb leányiskolák használatára. Az új tanterv alapján teljesen átdolgozta Schürger Ferencz. U. ott, 1902. Két kötet. (I. Magyarország földrajza. Az I. osztály számára 88 képpel és 15 színes térképpel, II. A föld öt része. A II. és III. osztály számára. 178 képpel és 28 színes térképpel.)
Kiszlingstein Könyvészete.
Vajda Emil Névkönyve 62. lap.
M. Könyvészet 1902.
Petrik, M. Könyvészet 1886–1900. 746. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages