adománygyűjtés

Full text search

adománygyűjtés: egyének és csoportok kéregetése olyan hagyományos alkalmakkor, amikor nemcsak kérni szokás az adományt, hanem adni is. A szükség kényszeréből fakadó koldulással ellentétben az adománygyűjtés a népszokások szerves alkotóeleme; a köszöntő jellegű szokásoknak, ill, a dramatikus játékoknak sokszor elengedhetetlen (záró) mozzanata. Néha a játék vagy köszöntés után elmondott spontán szövegekkel kérik az adományt, gyakran azonban az adománykérő formulák a köszöntő vagy akár a rítusének szerves tartozékai (pl. disznótori kántálás, Luca napján kotyolás, regösének). A játékot bemutató, éneklő egyén vagy csoport teljesítményét – gyakran az ügyeskedést, a lopást is beleértve – ismerik el az adománnyal. Az adománygyűjtés ötleteiben, eszközeiben gyakran a kéregetés, koldulás köznapi módjait utánozza, néha az egyházak, kolostorok számára végzett koldulást, adománygyűjtést, kéregetést parodizálja. (Pl. a szigetközi legények hamvazószerda napján kolduló barátnak öltöztetik az adománygyűjtéssel megbízott legényt, aki – böjt lévén – tojást gyűjt a faluban a közös legénymulatságra.) Az adománygyűjtés sikere érdekében és hagyományosan a falu bolondját öltöztetik fel barátnak. – Az adománygyűjtés nem mindig párosul a színjátékszerűen is előadott kéregetéssel, hanem a játék nézői eleve (szokásszerűen) kötelességüknek tartják, hogy adományt adjanak az előadóknak (pl. betlehemezés). Az adományt a gyűjtő csoportok kétféleképpen használják fel: egymás közt elosztva mindenki maga költi el, vagy közös mulatságot rendeznek belőle (pl. asszonyfarsang, legényavatás, farsangi köszöntő). Az intézmények, szervezetek számára végzett adománygyűjtés is gyakori volt, ennek emlékét őrzi pl. a Gergely-járás, a Balázs-járás. – Az adománygyűjtés szokásának hagyományos formái mellett kialakultak az adomány hagyományos formái is. A közelmúltban és szórványosan ma is pénzt adnak, de hagyományos adomány volt pl. a karácsonyi köszöntésért gyermekeknek a dió vagy alma aprószentek napján a korbácsoló, mustározó legényeknek a füstölt hús, a locsolóknak a húsvéti tojás, a disznótorban kántálóknak, a farsangi köszöntőknek szalonna, kolbász. Az adománygyűjtésnek fontos szerepe lehetett némely népszokás megőrzésében. A legszegényebb társadalmi rétegek gyermekei (de a felnőttek is) pl. gyakran azért jártak betlehemezni, köszönteni stb., hogy az adományt megkapják; ill. némely szokás leglényegesebb eleme az adománygyűjtés volt (pl. kardozás, disznótori kántálás, nyársalás, nyársdugás). – Irod. Réső Ensel Sándor: Magyarországi népszokások (Pest, 1866); Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások (Bp., 1925); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964); Manga János: Ünnepek, szokások az Ipoly mentén (Bp. 1968).
Németh Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me