bortárolás

Full text search

bortárolás: paraszti szinten önellátó vagy kisárutermelő, mezővárosi szőlőmonokultúrás szinten kereskedelmi célú tevékenység, amely a bor érlelését, raktározását és védelmét szolgálja, s alapvetően a szőlőfeldolgozás hagyományos technológiájának és a nagytáji építőkultúrának függvénye. A bortárolás módjának és helyének két alaptípusát különböztetjük meg: a felszín feletti sík falú épületekben (boroskamra, présházpince) történő és a felszín alatti folyosószerűen kiképzett, vájt vagy boltozott építményekben ( lyukpince) való bortárolást. A bortárolás két alapformája a következő történeti rétegzettséget és nagytáji differenciáltságot mutatja: 1. A Ny- és D-dunántúli területek borona- és favázas falú, szalmatetős szőlőhegyi épületeiben ( szőlőhegyi épületek) folyó sajtós mustnyerés révén felszíni bortárolásra alkalmas, savas, mennyiségi jellegű fehér borkultúra alakult ki, amelynek római kori kontinuitása feltételezhető, de még nem megnyugtatóan bizonyított. – 2. Az alföldi területeken a törkölyön erjesztett, kádon tárolt mennyiségi jellegű vörös bor kultúrája, specializált kereskedelmi idény és bortárolás nélkül, a 16. sz. óta balkáni hatásként jelentkezett. – 3. Az É-mo.-i területeken a felszín alatti bortárolás olyan lehetőségeket biztosított a nagyrészt fehér, de mindenképpen minőségi jellegű borok előállítására taposással végzett mustnyerés mellett, amely a magyar bor világpiaci rangját századok óta meghatározta: gyökereit tekintve valószínű, hogy egyéb hatások mellett a honfoglalás kori lakosság keletről hozott tapasztalatai és a szőlőművelés északi határán kialakult belső fejlődés eredményeként jött létre. – A bortárolás két alaptípusának kiegyenlítődése jórészt a 19. sz.-i gazdasági fejlődés során következett be (présházas lyukpincék), amikor a felszín alatti bortárolás és a szőlősajtók alkalmazása általánossá vált paraszti szinten. Mezővárosi szinten a szőlőfeldolgozás és bortárolás munkaszervezeti és építészeti vonatkozásban már a középkor óta megoldott (kétszintes, lakórészes, borházas és boltozott házi pincés kőépületek a lakótelken vagy szőlőhegyi tartozéktelepülésen). – Irod. Vincze István: Magyar borpincék (Népr. Ért., 1958); Vajkai Aurél: Balaton melléki présházak (Bp., 1958); Bakó Ferenc: Egri borospincék (Eger 1961).
Kecskés Péter

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me