botoló nóta, bot alá való nóta, botos nóta, botvágású nóta

Full text search

botoló nóta, bot alá való nóta, botos nóta, botvágású nóta: a botoló tánc speciális, kizárólag a párbajszerű és páros cigánybotolókhoz használt dallamainak elnevezése. A botoló nótákat a zenész cigányok nem ismerik, csak a cigányság primitívebb rétegei. Elsősorban a Felső-Tisza vidéki cigányság zenei dialektusára jellemzőek, a mintegy 30 ismert dallamtípusból csak néhány kapcsolódik az országszerte ismert, általános, eléggé egységes cigánydalrepertoárhoz. A Felső-Tisza vidékén is csak a cigányok körében ismeretesek, a nyelvterület más részein azonban néhány botoló nóta magyar variánsai szórványosan előfordulnak. A botoló nóták mindig vokális előadású, szöveges dalok, amelyeket a tánckíséretkor többnyire „pergetve” ( pergetés) adnak elő. A botoló nóták 7 és 8 szótagos sorokból állnak. A kétféle szótagszám versszakonként, sőt egyetlen strófán belül soronként is váltakozik, keveredik. Olykor a dallamsorok száma is ingadozhat. A botoló nóták többsége négysoros, de 2-, 3-, 5- és 6-soros dallamváltozatok is előfordulnak. Szövegeik többsége magyar nyelvű. Egy részük a botoláshoz kapcsolódik, másik részük táncszószerű vagy pedig régies – főleg Erdélyből ismert – lírai szövegek változatai. A botoló nóták hangnemileg sokfélék: dúr pentachord és la pentaton hangkészletű dallamok mellett mixolíd és fríg hangneműek is előfordulnak. Az új stílusú népdalok és a cigánydalok architektonikus, visszatérő szerkezete idegen a botoló nótáktól. Többnyire ereszkedő, kvintváltó szerkezetűek és ABCD, valamint AABB felépítésűek. A botoló nóták mindegyike kétféle metrikai-ritmikai változatban él. Az egyenletes értékekben mozgó (néha alkalmazkodó ritmusú) ún. dudanótaszerű formájuk mellett következetesen előfordul páratlan, hármas lüktetésű változatuk is. A két változat sokszor egyetlen táncon belül jelentkezik: a páros ütemű lassú dallamot a tánc folyamán cifrázott, pergetett 3/8-os gyors változata követi. Máskor a lassú páratlan ütemű dallamot a gyors páros forma váltja fel. E jelenség a régi európai tánczene proporciós gyakorlatával analóg. A Felső-Tisza vidéki botoló nóta legközelebbi dallam- és ritmikai rokonait, valamint a páros és páratlan változatok hasonló proporciószerű megfeleléseit táncdallamaink egyik jellegzetes csoportjában, az ún. erdélyi 6/8-os táncdallamok között találjuk. – Irod. Martin György: Magyar zenetörténeti tanulmányok (Bp., 1968).
Martin György

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me