címermondák

Full text search

címermondák: Nemzetségek, családok pajzsán, sisakján, hadi jelvényein alkalmazott ábrázolásokhoz számos esetben mondai vagy ritkábban anekdotikus történetet fűz a hagyomány. E mondák legrégibb rétege totemisztikus emlékeket őriz, a család egykori állatősére utal, akitől az állítólag eredetét vette. Így Árpád nemzetsége az Emese álmáról szóló monda tanúsága szerint a turult, azaz héját tekintette ősének, Géza fejedelem koráig koronás héját ábrázolt pajzsán. Hasonló szemlélettel lett a sólyom a Csanád, valamint az Őrsur nemzetség, a sas az Aba, úgyszintén a Kaplony, valamint a Miskolc nemzetség, a farkas az Igmánd nemzetség, az oroszlán a Csák, a hattyú a Szalók nemzetség jelvénye. A nyugatról betelepült lovagi családok címerein geometriai alakzatokat, stilizált növényeket, képzelt állatokat találunk, az utóbbiakat többnyire kereszttel is megjelölve; ezek a jelképek is egy-egy család címerszerző ősének kiemelkedő erényére vonatkoznak, amelyekről mondák éltek a nép ajkán. A címerábrázolásokhoz fűződő monda általában azokat a való vagy költött eseményeket tartalmazza, amelyek által a család a címerhez és a vele járó birtokhoz és kiváltságokhoz jutott. A Cserei család címerében a kardhegyre tűzött török fej arra mutat, hogy ősük harci érdemeivel szerezte: a monda szerint a királyt mentette meg élete kockáztatásával. A Báthoriak címere (saját farkába harapó sárkánykígyó) óriáslény leküzdésére utal. A Bethlenek címerének kialakulása állítólag egy vadászat eredménye, ősük itt érdemelte volna ki címerét kiváló lövéssel. A Hunyadiak címerén a csőrében gyűrűt tartó holló Heltai Gáspár Magyar krónikája szerint (1575) a család királyi vérből való származásának emléke. Eszerint a szép Morzsinai-leánynak az Erdélyben utazó Zsigmond királytól fia született, ezt Zsigmond írásán kívül még aranygyűrűjével is igazolta. A gyűrűt azonban a kisfiútól egy tolvaj holló elcsente, s nagybátyja hogy visszaszerezze, nyíllal lőtte le a fáról a madarat. Zsigmond utóbb a gyűrűt felmutató gyermeknek adományozta Hunyadot és vidékét. A történet párhuzamos az ókori Kelet egyes perzsa, arab–zsidó és hindu mondáival, s talán a Szentföldet járó zarándokok által talált utat népünkhöz. – Irod. Szendrey Zsigmond: Magyar népmonda típusok és tipikus motívumok (Ethn., 1922); Solymossy Sándor: Monda (A magyarság néprajza, III., Bp., 1943); Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig. A törzstől az országig. – Kurszán és Kurszán vára (Bp., 1959).
Sándor István

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me