csobolyó, csobán

Full text search

csobolyó, csobán: dobra emlékeztető dongás faedény, amelyben a mezei munkásoknak vizet szállítanak és tárolnak. Mérete változó. A kis csobolyó 5–6 literes, a nagy 15–20 liter űrtartalmú. Hengeres oldalán egy vagy két „füles” donga található, amelybe szíjat, láncot vagy zsineget kötnek, hogy a kis csobolyót a kapanyélre, a nagyot a szekérlőcsre akasztva szállíthassák. Ahol a teherhordás fő eszköze a vászonlepedő ( batyu), a csobolyót az asszonyok ponyvába kötve a hátukon viszik a mezőre. A vizet a fülnél, ill. a két fül között található lyukon át szívják ki nádszállal, facsővel, vagy az edényt a szájukhoz emelve isznak belőle. A csobolyót az aratók, kaszások, kapások, favágók, pásztorok egyaránt kedvelik, mert benne az ivóvíz hűs marad. Esetenként bort, pálinkát is szállítanak és tárolnak benne. A csobolyót ügyesebb barkácsolók is elkészítették, általában véve azonban kisipari, bodnár, kádár, csutorás munka. A 20. sz. első évtizedeiben még egészen általánosan használatban volt, de fokozatosan kiszorította a zománcos kupa, ill. szükségtelenné tette az életmód változása. – A csobolyó formájú edények elnevezése nagyon változatos. Az Alföldön és a Felföldön a csobán névvel együtt fordul elő a csobolyó. Helyenként a nagyobb és a kisebb csobolyót különböztetik meg a két névvel. A Dunántúlon a vatalé szó alakváltozatai (Veszprém m.-ben valatér) használatosak az edény megnevezésére; egyes változatai a székelyeknél is feltűnnek. A csutora és a kulacs a díszes kivitelű csobolyóforma edényeket jelöli. Szórványosan a palack, a döbön, a simica, a tréfás hangulatú vizestarisznya szó is előfordul az edénytípus neveként. Erdélyben a légely, légény, légel és a budulló, budunka (Csík, Udvarhely m.) szóval gyakran az inkább hordócska forma vizes, tejes faedényt jelölik. Ennek a füle a két végső abroncshoz volt erősítve. A csobolyó szó eredete vitatott, hangutánzó alapszava ősi finnugor eredetű. A csobán szláv, délszláv közvetítés, a légely német eredetű szó. – A csobolyó a szomszéd népek körében szintén megtalálható. A Kárpátok román, ukrán, lengyel, szlovák, morva pásztorszállásairól a tejet csobolyótípusú edényekben (obonka) szállítják a faluba háton vagy málhás állatokon. – Irod. Vécsy Ágoston: Néprajzi adatok Tiszaroff vidékéről (Ethn., 1938); Vajkai Aurél: A parasztszőlőművelés és bortermelés Veszprém megye déli részében (Népr. Ért., 1938); Szebeni Géza: A csíki juhászat (Ethn., 1962).

Csobolyó (Átány, Heves m.)

Lapos, hordó alakú faedény. Pásztoremberek vizet tartanak benne s nádszállal isznak belőle. Aratóknak pálinkát, vizet hordanak benne (Palócföld)

Fa vizes edény: kistonna (Átány, Heves m.)

Csobolyó (Átány, Heves m.)
Balogh IstvánPaládi-Kovács Attila

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me