daloskönyv, nótáskönyv, verseskönyv

Full text search

daloskönyv, nótáskönyv, verseskönyv: a népi kéziratos (ritkábban nyomtatott) énekeskönyvek egyik típusa, világi dalszövegeket és verseket tartalmazó gyűjtemény. Az irodalmi kéziratos énekeskönyvek divatja a 16–18. sz.-ban volt, népi megfelelőiké a 19. sz.-ban kezdődött és a fiatalság kisebb részénél máig tart. A népi daloskönyv tartalma, formája rendkívül változatos: divatos magyar nótákat, különféle városi műdalokat, hazafias és irodalmi verseket, kisebb számban katonadalt, népdalt, találós kérdést, verses leveleket tartalmaz, egyesek saját alkotásaikat (vers, rigmus, köszöntő stb.) másolják bele; utóbb már mai kuplékat, sanzonokat és divatos városi műdalokat is; kivételesen időjárási és egyéb feljegyzéseket. (Az utóbbiak régen inkább a Biblia, a naptár vagy a ponyvafüzetek üres lapjaira, széleire kerültek.) A daloskönyv voltaképpen többnyire iskolai füzet, esetleg kitépett lapok összefűzött gyűjteménye; egyes helyeken a ponyva, a naptár és az álmoskönyv verses lapjait is daloskönyvnek nevezik. Külön válfaja a katonakönyv, a vőfélykönyv és legújabb divat az emlékkönyv, ez azonban az előzőknél is vegyesebb és személyesebb tartalmú. A kéziratos daloskönyvekbe több tucat, olykor több száz szöveget is bemásolnak, néha évtizedeken, sőt nemzedékeken át is folytatják. Lényegében a daltanulást könnyíti meg, máskor közösen olvasgatják, ill. hallgatják, egymásnak kölcsönzik, kimásolják belőle a tetszetősebb darabokat. Főként fiatal lányok kedvelik, továbbá katona vagy katonaviselt férfiak. Fokozott jelentősége és szerepe van a munkásmozgalomban, főként a nyomtatott formáknak. ( még: agrármozgalmi dal, munkásmozgalmi dal; népi verselő) – Irod. Vargyas Lajos: Áj falu zenei élete (Bp., 1941); Ujváry Zoltán: Egy sárréti népi kéziratos versgyűjtemény (Élet és Művelődés, Debrecen, 1959); Ujváry Zoltán: Népi kéziratos verseskönyveink (Műveltség és Hagyomány, I–II., 1960); Erdész Sándor: Népi verselők Szabolcs-Szatmárban (Szabolcs-Szatmári Szle, 1968).

Nyomtatott daloskönyv
 

Nyomtatott daloskönyv
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me