dramatikus táncok

Full text search

dramatikus táncok: azok a pantomimikus táncjátékok és jelenetek, melyekben a zene, a tánc és gesztus a megjelenítés és ábrázolás eszközei. Ilyen pantomimikus táncok a pásztortánc-kultúrában gyökerező disznóölő tánc, Oláh leány tánca, Savanyó-játék, a „memento mori”-szerű Bene Vendel tánca, valamint a nyírségi lakodalmakban a részegséget és kijózanodást megelevenítő jelenet. Néhány állatutánzó táncunk is ilyen pantomimikus jelenet, így a bekölcei rókatánc, amelyben az elfogott tyúkkal játszó rókát alakítja a táncos, és sapka jelképezi a tyúkot. Továbbá az állatok párzását utánzó vérteskethelyi rókatánc és a nagyvázsonyi nyúltánc. A dramatikus táncok közé soroljuk a népi színjátszásban az ábrázolást és a cselekmény bonyolítását szolgáló táncjeleneteket, táncbetéteket is ( betlehemes pásztortánc, tréfás verbuválás) s tágabb értelemben az egyes szokásokban bizonyos mértékig dramatikus funkciót betöltő rituális táncokat. A táncjátékokon, dramatikus funkciójú táncokon kívül egyes tánctípusok is őriznek pantomimikus elemeket, mozzanatokat. A cigányok küzdelmet megelevenítő, párbajszerű botolójában ilyen a találatot vagy támadó szándékot kifelező mimika (Nyírvasvári), a cigánytáncban és medvetáncban pedig az obszcén részletek. S ugyancsak a táncba szőtt pantomim a páros cigánytáncban (Tiszaigar) a mosakodás és borotválkozás, a gyimesi féloláhosban pedig a mesterségutánzás gesztusai. Pantomimikus elemeket és vonásokat őriznek a páros táncok csalogatós formulái is ( csalogatás) – Irod. Kaposi Edit–Maácz László: Magyar népi táncok és táncos népszokások (Bp., 1958); Varga Gyula: Játékos dramatikus táncok Biharban (Tánctud. Tanulm., 1958); Wolfram, R.: Volksmusik Südosteuropas (München, 1966); Pesovár Ernő: Két táncpantomim (Bene Vendel tánca és Savanyó játék) (Táncműv. Ért., 1968, 1. sz.); Pesovár Ferenc: Az elveszett juhait sirató pásztor története (Újabb adatok egy táncpantomim elterjedéséhez) (Táncműv. Ért., 1969, 2. sz.).
Pesovár Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me