égig érő fa

Full text search

égig érő fa: samanisztikus képzet, meseelem, önálló mesetípusként számon tartott mesemotívum, mely a változatok nagy részében kezdő motívum, ritkábban keretmese: (öreg) király kertjében égig érő tetejetlen (alma-, körte-, cseresznye-) fa áll. A király annak ígéri lányát és fele királyságát, aki neki a fa ifjító gyümölcséből hoz. Változata: a királykisasszonyt már korábban elrabolta a sárkány, aki a fa tetején él. Sokan próbálnak szerencsét, senkinek sem sikerül megmásznia a fát, végül egy (7 éves) kiskondás táltos malaca (kutyája) tanácsát követve 7 (3) rend vasgúnyával 7 (3) pár vasbocskorral útnak indul: baltájával lépcsőfokokat vág a fa törzsébe s így lépeget felfelé. Mire ruhái elszakadnak, elér egy kinyúló ágat. Azon végigkúszva megérkezik a sárkány, ill. a királykisasszony palotájához s szolgálatába szegődik. (Folytatása: Világhírű Szép Miklós: MNK 400C*. Vagy: felkéri, hogy tudja meg, miben van a sárkány ereje, folytatás: testen kívül elrejtett erő, a: AaTh 302A*.) A mesemotívum előfordul tréfás meséinkben is; a cigány egy nyárfán, melynek hegye az égben, gyökere a pokolban van, előbb az égbe, majd a pokolba megy (AaTh 800); különösen gyakori parodisztikus jellegű hazugságmeséinkben: az apám lakodalma (AaTh 1962) c. közismert mesetípus hőse is égig érő fára mászik fel. Kevésbé ismert, de nem kevésbé jellegzetes az égben járás (AaTh 1889K) típus, ill. annak gyakori előzménye, a szarvasból (lóból) kinövő égig érő fa motívuma, melyen a hős az égbe megy (MNK 1889D1). Jellegzetes a magas (égig érő) jegenyenyárfa mint mesekezdő formula. A mesemondó a fa hetvenhetedik ágán levő hetvenhét ráncú szoknya egyik ráncából vagy a zsebében levő hetvenhét lapos kis könyv egyik lapjáról tanulta a mesét, vagy a mesehallgatónak, ha nem figyel, a fa tövénél legelésző csődörcsikók rugdosását, ha figyel, a fa ágai között fészkelő hollók csipkedését kell elszenvednie. Az égig érő fa képzete a mitikus mese (tündérmese, varázsmese, hősmese) fogalmával szoros kapcsolatban lehet. A mesemotívumnak német (erdélyi szász), román, cigány és szerb-horvát változatai ismeretesek, valószínűnek kell tartanunk azonban, hogy előbb-utóbb többi szomszédainknál is felbukkan. Solymossy Sándor és Diószegi Vilmos is jellegzetes, keletről magunkkal hozott, samanisztikus típusnak tartja, s a képzetet a sámánszertartás fájával azonosítja, melynek lépcsőin a sámán az ég 7 (9) rétegét megjárja ( világfa). Berze Nagy János számos magyar, néhány román, erdélyi szász, alsó-ausztriai és pomerániai német, török, turkesztáni és kalmük mesét ismertet, melynek hőse a fa törzsébe vágott létrafokokon mászik fel. A samanisztikus világkép szempontjából jellegzetes ez a zajzoni (hétfalusi) csángó és az alsó-ausztriai német változatban, továbbá Ámi Lajos meséiben és világelképzelésében felbukkanó elem, hogy az égig érő fa az ég alatt 7-szer (13-szor) meggörbült „Azért, mert az arany égboltot nem bírta beszakítani ... Az én felfogásom szerint tiszta vont aranybul van az ég boltja”. – Figyelemre méltóak azok a változatok, melyekben a hős a fa törzsébe vágott rovátkákon folytatott útja során három öregasszonytól, a nap, a hold és a csillagok (szél) anyjától tudakozódik útjának célja felől. (Ezek egy-egy ajtó mögött a fa törzsében laknak, vagy egy-egy kis házikóban a fa ágai közt.) Az égig érő fa tetején, a fatető közelében elényúló ágon, vagy az azon levő levélen a hős tágas mezőt, pusztaságot s azon messze fénylő, arany hajszálon függő, vagy 3 madárlábon forgó kastélyt, vagy réz-, ezüst- és aranypalotát, istállójukban réz-, ezüst-, arany táltos lovakat talál. A mese folytatása harmadik kastélyban játszódik le. A hős az ifjító gyümölcsről számos változatban megfeledkezik vagy azt csak késve, az elrabolt tündérleány visszaszerzése után – mintegy a mese befejezéseként – dobja le (AaTh 317, 468; H 467*; BN 530 I.). – Irod. Solymossy Sándor: Keleti elemek népmeséinkben (Ethn., 1922); Harva, Uno: Religiöse Vorstellungen der altaischen Völker (Helsinki, 1938; FFC 125); Dégh Linda: Kakasdi népmesék (I., Bp., 1955; UMNGy VIII.); Berze Nagy János: Égigérő fa (Magyar mitológiai tanulmányok, Pécs, 1958); Béres András: Rozsályi népmesék (Bp., 1967; UMNGy XII.); Erdész Sándor: Ámi Lajos meséi (I–III., Bp., 1968; UMNGy XIII–XV.); Diószegi Vilmos: A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A világfa (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1969).
Kovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me