Égitestszabadító

Full text search

Égitestszabadító: mitikus hősmese. Cselekménye: egy országban teljes sötétség van, mert három sárkány elrabolta a napot, a holdat és a csillagokat. A király lánya kezét és fele királyságát ígéri annak, aki az égitesteket visszahozza. Szépmezőszárnya ( Királyfia Kis Miklós, Hamupipőke királyfi) és testvérei (társai) vállalkoznak a feladat végrehajtására. Ország (világ) kovácsához mennek (aki a hős keresztapja), s megkérik, hogy egy üst olvasztott ólmot (vasat, aranyat) tartson visszatértükig forrón készenlétben. Réz-, ezüst- és aranyhídnál Szépmezőszárnya legyőzi a sárkányokat, míg társai alszanak (birkózás, kardpárbaj, küzdelem vas- és fakerék, kék és vörös láng alakjában), s az égitesteket felereszti az égre. Dongóvá, nyúllá stb. változva a sárkányok kastélyába lopakodik, kihallgatja a sárkányok anyja, a vasorrú bába és menyeinek bosszúterveit. Az útjukat álló, kúttá, szederbokorrá, tűzzé stb. változott sárkányfeleségeket felismeri és megöli. Az üldözésükre siető sárkányanyát a világkovácsa segítségével elpusztítja: óriásira kitátott szájába beleönti a forró ólmot. Két bátyjával feleségül veszi a király három lányát, és elnyeri a fele királyságot (BN, MNK 319*, H 300II; AaTh 300A, 328A*). – Egyike a legtöbb változatban feljegyzett meséinknek. Változatainak száma a töredékek, reminiszcenciák nélkül megközelíti az 50-et. Az egész magyar nyelvterületen ismert. Már a 18. sz.-ból vannak nyomaink, a századfordulón Palóc- és Székelyföldön; a 20. sz. második felében Szabolcs-Szatmár megyében jegyezték fel változatai nagy részét. Tiszta, teljes változatunk alig van, az idetartozó mesék gyakran bővülnek az üldözési jelenetben a Rózsa és Ibolya meséjéből ismert „Menekülés mágikus tárgyak segítségével” motívummal, s a mesemondók nemegyszer megtoldják a hős vitézi tetteit az ólomfejű barát legyőzésével és Tündér Ilona elnyerésével (az utóbbi a hatan a világ ellen típus keretében). A változatok egy része kontaminálódik Fehérlófia, „Este, Éjfél, Hajnal”, vagy csak egyszerűen a „Három elrabolt királykisasszony visszaszerzése a sárkányoktól” (AaTh 301) meséjével. Figyelemre méltóak azok a változatok is, melyekben a hősnek nem az égitesteket, hanem a napos-holdas paripát kell a sárkányoktól visszaszereznie. Különállónak kell tekintenünk azt a mindössze 4 szöveg által képviselt redakciót, mely rendszerint a „Haltól (szőlőfürttől) fogant három egyforma fiú” (AaTh 303**) mesekezdő motívummal indul, majd a „Harc a hídon” típussal (AaTh 300A) folytatódik, s amelyben a boszorkány üldözése rendszerint a „Menekülés hátradobott mágikus tárgyak segítségével” motívum keretében történik. Ezekben a változatokban a hős neve Kutya Jankó, Agárfia vagy Pumilek királyfi, s az égitestek elrablásának mitikus motívuma hiányzik. Ennél a redakciónál idegen, valószínűleg szláv átvételre kell gondolnunk. Az Égitestszabadító típusnak a magyaron kívül német, cseh, román, orosz, lett, litván, észt, finn, vogul, csuvas és tatár változatairól tudunk. – Irod. Tille, V.: Verzeichnis der böhmischen Märchen (Porvoo, 1921; FFC 34.); Schullerus, A.: Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten (Helsinki, 1928; FFC 78.); Ranke, K.: Die zwei Brüder (Helsinki, 1943; FFC 114.); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I., Pécs, 1957); Andrejev, N. P.: Az orosz mesetípusok Aarne-rendszerű mutatója (Bp., 1960; MNKF 1.); Béres András: Rozsályi népmesék (Bp., 1967; UMNGy XII.); Erdész Sándor–Halmos István–Kovács Ágnes: Ruszkovics István meséi (Bp., 1968; MNKF 4.); Kovács Ágnes: A népmese prozódiájáról (MTA I. Oszt. Közl., 1969).
Kovács Ágnes

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me