egyéniség és közösség

Full text search

egyéniség és közösség: a folklórelmélet dialektikus kategóriapárja, amely az egyéni alkotás és a közösségi befogadás egységét fejezi ki. A hagyományos folklorisztika a folklórban differenciálatlan (és változatlan) közösségi produktumot látott (német szóval Gemeinschaftsgut), amelyet vagy passzív örökségként, vagy felülről való átvételként jellemzett. Ezzel szemben a folklórban alkotó folyamatokat észrevevők a kreatív egyéniség meglétét hangsúlyozták, aki ugyan megkötöttségek között, mégis egyéni módon alkot. A variálódás ilyen értelemben való felfogása egyszerre bírálata a derivációs elméletnek, a lesüllyedt művelődési javak elgondolásának és a folklórt társadalmi szempontból differenciálatlannak tekintő elképzeléseknek. Az egyéniség szerepe kettős: az átvétel során szelektál és értelmez, a megalkotás folyamatában pedig egyénít, legtöbbször a változó körülményekhez hozzáigazít. A hagyomány alapja azonban a közösség: ez meghatározza az átvehető alkotásokat mind az egyén számára, mind attól kiindulóan. A közösségi szelekció ugyan nem olyan erős, mint ezt az önkiigazítás törvényének feltételezésekor a földrajz-történeti iskola képviselői vélték, mindazáltal a variálódáson keresztül meghatározó tényező. Az egyéniség és közösség viszonya a folklorisztikában, az egyes művészetekben, műfajokban különbözőképpen valósul meg. Az előadás során mindkét elem másként kerül elő, mint az alkalmazott művészetekben. Az egyéniséghez kötött műfajok (mese, élménytörténet) másképpen közösségi jellegűek, mint pl. a csoportosan végrehajtott dramatikus szokások. Mindazáltal a leginkább individuális alkotások (pl. saját magának készített dísztárgy) formakincse, funkcionális megkötöttségei is közösségi jellegűek; más oldalról a legmesszebbmenően közösségi megnyilvánulások (pl. a viselkedés szokásszerű elemei) is tartalmazzák a választás mozzanatát. Esztétikai értelemben az egyéniség az egyes alkotások alakítását végzi, új alkotásokat vagy új műfajokat a folklór keretén belül nem hozhat létre: ha egy alkotás nem mutatja a közösségi befogadás (és variálódás) tüneteit, nem tekinthető folklór jellegűnek. ( még: közösség, közösségi jelleg, átadás, átvétel) – Irod. Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél (UMNGy I. Bp., 1940); Péter László: Egyéniség a népkultúrában (Szeged, 1947); Marót Károly: A népköltészet elmélete és magyar problémái (Bp., 1949); Dégh Linda: Az egyéniségvizsgálat perspektívái (Ethn., 1960); Ujváry Zoltán: Az egyén szerepe a népszokásokban (Ethn. 1965); Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet (Bp., 1966); Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához (Bp., 1972); Ortutay Gyula: Hungarian folklore. Essays (Bp., 1972).
Voigt Vilmos

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me