előadás

Full text search

előadás: az időbeli művészetekhez (költészet, színjáték, zene, tánc) tartozó alkotások megszólaltatása, közönség előtt való bemutatása. A népművészeti alkotások megjelenési formája a rögtönzött előadás, melyet megelőzhet gyakorlás, segítségre lehet valamiben szövegkönyv is, de ez nem általános. Az előadásbeli improvizációból ( rögtönzés) következik a tartalmi variáns. ( változat) A népi előadás alkalomszerű, jórészt hagyományos keretek (pl. fonó, lakodalom és különféle más szokások) között zajlik le, az esetleges rendezőféle szerepe korlátozott, ritka a szólóban történő előadás (magános siratgatás és éneklés) is. A közönség általában aktív: részt vesz az előadásban vagy közvetlenül nyilvánít véleményt, ill. reagál a befogadott hatásokra. A népi előadó csak kis részben specialista, az egyéni és a közösségi jegyek még összefonódnak. Egyéni rögtönzésre bő teret ad többek között a siratóének, a népmese, mindkettőnél fokozottabb szerepe van a mimikának és a gesztusnak. A dal és a ballada egyaránt megengedi az egyéni és a csoportos előadást, de közös énekléshez összehangolt, homogén csoportok (fonóbeli lányok, mulatozó férfiak, menetelő katonák stb.) kellenek; hasonló a helyzet a népi színjátszó csoportokkal is, ahol viszont a jelmeznek és a kelléknek van hangsúlyosabb szerepe. A népi előadás stílusa korszakonként változott: a régi stilusú népdalokat ünnepélyes hangvétellel, díszítetten és nyelvjárásban adták elő, míg az új stílusú népdalok előadása jóformán csak hangerőben különbözik a mindennapi beszédtől, és többnyire köznyelven mondják el ( népdal). Hasonló különbségek észlelhetők a népzene előadásában is. Hosszabb alkotások menetében is változik az előadás módja: balladánál a tartalom és hangulat szerint módosul a ritmus, a díszítés, esetleg a dallamvonal is, a mesében pedig az egyes epizódok jellege, ill. a szereplők szerint. Hasonló elvek érvényesülnek a históriák előadásában is. Ahol van hallgatóság, magatartása meghatározó módon érvényesül az előadásban. A műfajok, alkotások többségénél az előadás egyéni vagy etnikus vonásait jóval nehezebb elkülöníteni, mint a nemek, korcsoportok és korok szerintit.
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me